fbpx
Društvo

Odluka odobrena – prevoz u Zaječaru i dalje nije besplatan

foto: zajecar.info

Gradski i prigradski saobraćaj u Zaječaru još uvek nije besplatan za sve one koji imaju prebivalište na teritoriji grada. Iako je pomenuta Odluka usvojena još 15. marta, a na sajtu grada postavljena deset dana kasnije, prevoz u Zaječaru se i dalje naplaćuje, čime je prekršen član 196. Ustava Republike Srbije. Zamenica gradonačelnika Marina Milić najavila objašnjenje za ponedeljak, 8. april.

Odluku da grad Zaječar iz budžeta sa 100 % subvencioniše gradski i prigradski prevoz za sve one koji imaju prebivalište na teritoriji Zaječara odbornici su usvojili na Skupšinskom zasedanjuj još 15. marta.

A pomenuta Odluka je već narednog dana objavljena na sajtu Gradske uprave, a 25. marta i u Službenom listu grada Zaječara.

printscreen

Ustavom Republike Srbije predviđeno je da zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu 8. dana od objavljivanja i mogu na snagu stupiti ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Kako ni desetog dana od objavljivanja Odluke u Službenom listu grada ista nije stupila na snagu, odnosno prevoz nije postao besplatan, postoji sumnja da je grad Zaječar prekršio je član 196. Ustava Republike Srbije.

gradska uprava

Iz Gradske uprave Zaječar do objavljivanja teksta nismo uspeli da saznamo razlog zbog čega se pomenuta Odluka o beplatnom prevozu još uvek ne primenjuje, ali će, prema nezvaničnim saznanjima, objašnjenje na ovu temu medijima ali i građanstvu dati zamenica gradonačelnika Marina Milić u ponedeljak, 8. aprila.

Na osnovu stručnog komentara od strane Komiteta pravnika za ljudska prava – YUKOM Odluka može da sadrži odredbu kojom je predviđeno da pojedini članovi, ili ceo zakon stupa na snagu protekom određenog vremena ili od tačno određenog datuma, što ovde nije bio slučaj.

” Stupanje na snagu zakona i drugih opštih pravnih akata vezuje se za momenat njihovog objavljivanja u odgovarajućem službenom glasilu.

Vreme od momenta objavljivanja zakona, pa do njegovog stupanja na snagu naziva se „vreme čekanja zakona“. Razlog iz kojeg se propisuje vremenski razmak između objavljivanja i stupanja na snagu zakona jeste nastojanje da se obezbedi mogućnost da se građani i drugi subjekti na koje se propis odnosi upoznaju sa rešenjima koja sadrži zakon ili drugi opšti pravni akt.

Zbog izuzetnog značaja pojedinih zakona ili odluka, njihovog obima i potrebe društva da se prilagode novonastalim zakonskim odredbama, dešava se da oni stupaju na snagu i nakon više meseci od dana kada su izglasani u Skupštini”, napominju iz Komiteta pravnika za ljudska prava – YUKOM.

Prema nezvaničnim informacijama kolega portala “Glas Zaječara” u Zaječaru se čeka izgrada kartica na osnovu kojih bi se korisnici prevoza identifikovali (da li imaju prebivalište na teritoriji grada Zaječara ili ne) što je uslov za korišćenje besplatnog prevoza.

Podsećamo, vrednost ugovora Javnog-privatnog partnerstva, odnosno koncesije između grada Zaječara i autoprevoza „Nikolić prevoz“ d.o.o. Samarinovac iznosi oko 154 miliona dinara na godišnjem nivou.

3 komentara

Dodaj komentar