Društvo

Za neizmirena dugovanja JKP „Vodovod“ Zaječar angažuje izvršitelja

FOTO: zajecaronline.com

Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ u prethodnoj godini isporučilo je potrošačima vodu u visini od 275 miliona dinara, i ostvarilo priliv po tom osnovu od 273 miliona. Kada bi ta dva parametra postavili jedan naspram drugog izveo bi se zaključak da je naplativost vode u 2018. godini bila 99,9%. Međutim da li je to zaista tako?

Potraživanja JKP „Vodovod“ u 2018. godini iznose oko 180 miliona dinara, od te sume 100 miliona duguju fizičkih lica i 80 miliona privreda, gde spadaju i budžetski korisnici, podaci su ovog preduzeća izneti u medijima krajem januara 2019. godine.

Na osnovu finansijskog izveštaja JKP „Vodovod“ za 2018. godinu u prethodnoj godini naplata vode kretala se u rasponu od 67-75% i taj broj se stalno menja, jer ima dosta postupaka prinudne naplate.

“ Naplata vode i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, jer nemogućnost pravovremene naplate direktno utiče na kvalitet poslovanja i padanja kvaliteta usluga“, ističu u JKP „Vodovod“ Zaječar.

vodovod

Iz tog razloga Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Zaječar obaveštava sve svoje korisnike koji kasne sa plaćanjem računa za vodu, da svoj dug izmire u što kraćem roku, jer će u  suprotnom, naplata neizmirenih dugovanja bite realizovana utuženjem kod javnog izvršitelja.

“ Poštovani potrošači, pozivamo Vas da, ukoliko imate neizmirenih dugovanja prema našem preduzeću, da izvršite uplatu u što kraćem roku. U suprotnom, JKP ,,Vodovod” će biti prinuđen da svoja potraživanja naplati utuženjem kod javnih izvršitelja.

Na ovaj način koristimo i priliku da se zahvalimo potrošačima koji redovno izmiruju svoje obaveze“, navodi se u saopštenju.

Podsećamo, dugovanja Gradske uprave i budžetskih korisnika zaječarskom Vodovodu, prema ranijim saopštenjima u 2015. iznosili su nešto više od 40 miliona dinara, a samo godinu dana kasnije dug je porastao za 20 miliona.

I početkom februara 2017. dugovanja grada prema pomenutom preduzeću premašivala su cifru od 60 miliona. Danas budžetski korisnici i grad JKP „Vodovod“ duguju oko 80 miliona dinara.

Međutim, što se dospelih obaveza tiče ovo javno preduzeće sve svoje obaveze iz poslovanja ovo preduzeće izmiruje u roku.

Dodaj komentar