Politika

U petak nova sednica Skupštine grada Zaječara

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Pretres predloga rešenja o razrešenju i imenovanju novog vršioca dužnosti direktora JKSP „Zaječar“, ali i davanje saglasnosti na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji Grada Zaječara 2019/2020. godine biće samo neke od tačaka dnevnog reda koje će se na dnevnom redu u petak, 25. oktobra naći pred zaječarskim odbornicima.

Zaječarski odbornici davaće saglasnost i na drugu izmenu Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2019. godinu, kao i na predlog Programa za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2020. godinu.

Početak sednice zakazan je za 10 časova.

Evo i kompletnog dnevnog reda:

1. Izbor članova Verifikacionog odbora;
2. Razmatranje Izveštaja Gradske izborne komisije grada Zaječara o dodeli mandata odbornika po prestanku mandata odborniku Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koje je izabran I broj 013-1/1 od 17.10.2019. godine;
3. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Zaječara;
4. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javno komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ za 2018. godinu;
5. Pretres Predloga:
a) ;
b) Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar;
6. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji Grada Zaječara 2019/2020. godine Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar;
7. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2019. godinu;
8. Pretres Predloga Rešenja o ispravci Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar;
9. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada PU „Đulići“ za period septembar 2018. – avgust 2019. godine;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Đulići“ za period septembar 2019.- avgust 2020. godine;
10. Pretres Predloga Programa za s provođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2020. godinu;
11. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko trgovinske škole u Zaječaru;
12. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Velikom Izvoru;
13. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Zaječaru;
14. Pretres Predloga:
a) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu;
b) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj” u Salašu;
15. Pretres Predloga Rešenja o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja;
16. Odbornička pitanja.

Dodaj komentar