Društvo

Za najteža krivična dela, doživotna robija

ilustracija
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

U Srbiji od 1.decembra počinje primena novih zakonskih rešenja u krivičnom zakonodavstvu, kojima se uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela. Osim toga, uvodi se i krivično delo napada na advokata, a predviđena je i krivično-pravna zaštita osoba koje obavljaju poslove od javnog značaja i u oblasti informisanja.

Svako ko ubuduće napadne policajca, sudiju, tužioca, javnog beležnika ili inspektora neke inspekcije biće osuđen najmanje na godinu, a najviše na 12 godina, objavili su mediji.

Doživotna kazna je predviđena za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem, što je u skladu s predlogom Fondacije “Tijana Jurićčiju je inicijativu potpisima podržalo gotovo 159.000 građana.

Novi zakon predviđa strože kazne i za zlostavljanje i mučenje (umesto zatvora od godinu do osam godina, sada je od dve do 10 godina), nasilje u porodici (minimalna kazna je bila tri, sada je pet godina, a kada nastupi smrt maloletnog lica 10 godina), neovlašćenu proizvodnju i prodaju opojnih droga (kazne su bile od šest meseci do pet godina, a sada je od dve do osam godina), ubijanje i zlostavljanje životinja (minimalna kazna više nije tri meseca, već pola godine), prenose Novosti.

Posebno će se strogo sankcionisati prodaja droge maloletniku, duševno oboleloj ili zaostaloj osobi, privremeno duševno poremećenom ili onome ko se leči od bolesti zavisnosti. Strože će biti sankcionisana i prodaja u školi ili njenoj neposrednoj blizini, zatvoru i popravnom domu, javnom lokalu ili na javnoj priredbi, ili pak ako je delo izvršio lekar, socijalni radnik, sveštenik, nastavnik ili vaspitač, koristeći svoj položaj.

Zatvor od 30 do 40 godina uveden je u srpsko zakonodavstvo 2002. godine, kada je i zvanično ukinuta smrtna kazna. Poslednje streljanje izvršeno je 14. februara 1992, kada je u Somboru ubijen Johan Drozdek, osuđen na smrt 1988. zbog silovanja i ubistva šestogodišnje devojčice, kćerke svog prijatelja. 19 smrtnih osuda, izrečeno je između 1991. i 2002. godine, ali nisu izvršene. U ovom trenutku u zatvorima se nalazi 85 ljudi osuđenih na kaznu od 40 godina, pišu NOVOSTI.

 

Dodaj komentar