fbpx
Društvo

ZA 4. NOVEMBAR RASPISANI IZBORI ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

Povodom predstojećih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su raspisani za 4. novembar 2018. godine, Gradska uprava Zaječar uputila je obaveštenje građanima grada Zaječara i interno raseljenim licima sa boravšitema na teritoriji grada Zaječara.

Izborno pravo gradjana Republike Srbije koji pripadaju nacionalnim manjinama, za izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina, uključuje njihovo pravo da: biraju članove nacionalnog saveta svoje nacionalne manjine, budu birani za člana, predlažu kandidate, budu informisani o izborima za navcionalne savete nacionalnih manjina, budu informisani o kandidatima za članove nacionalnih saveta i o programima tih kandidata, budu upisani u poseban birački spisak nacionalne manjine, da glasaju na izborima za nacionalni savet svoje nacionalne manjine i da im budu zaštićena prava vezana za izbor nacionalnog saveta.

Upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine, uz ispunjavanje opštih uslova za sticanje aktivnog biračkog prava, odnosno da je podnosilac zahteva upisan u Jedinstveni birački spisak.

Zahtev za upis se podnosi Gradskoj upravi grada Zaječara, u pisanoj formi, na propisanom obrascu i svojeručno ga potpisuje.

U delu posebnog biračkog spiska za područje grada Zaječara upis i promene u posebnom biračko spisku, kao što su: brisanje, izmene, dopune ili ispravke, vrši Gradska uprava grada Zaječara, kao poveren posao, do zaključenja posebnog biračkog spiska,a on je izložen u zgradi Gradske uprave, Trg oslobodjenja br.1.

Neposredni uvid u deo posebnog biračkog spiska u cilju provere ličnih podataka upisanih u poseban birački spisak, može se izvršiti svakog radnog dana od 7 i 30 do 15 i 30, u Gradskoj upravi grada Zaječara, u kancelariji broj 60, u skladu sa Zakonom koji uredjuje zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid se može obaviti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Nakon zaključenja posebnog bir

ačkog spiska, nadležno Ministarstvo vrši upis promene u posebnom biračkom spisku na način i po postuplu utvrdjenom zakonom i pravilnikom, na osnovu rešenja koje donosi nadležno Ministarsvo, najkasnije 72 sata pre dana održavanja izbora.

Zahtev za vršenje promene biračkom spisku nakon zaključenja posebnog biračkog spiska podnosi se Gradskoj upravi grada Zaječara, piše u obaveštenju koje smo dobili od Gradske uprave grada Zaječara.


PODNOŠENJE IZBORNIH LISTI DO 19. OKTOBRA U PONOĆ

Rok za podnošenje izbornih lista za izbore za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina je 19. oktobra u ponoć, a rok za utvrđivanje i obajvljivanje zbirne izborne liste u Službenom glasniku je 24. oktobar.

Republička izborna komisija odredila je 19. oktobar za donošenje Rešenja o zaključenju posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina.

Na izborima 4. novembra članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji biraće 22 manjinske zajednice, a rok za utvrđivanje i objavljivanje izveštaja sa ukupnim rezultatima izbora je 8. novembar u 20 časova.

Dodaj komentar