Politika

Za 12. oktobar zakazana  19. sednica Skupštine grada Zaječara: Evo i dnevnog reda…

Za petak, 12. oktobar zakazana je 19. sednica Skupštine grada Zaječara.

Sednica će biti održana u velikoj sali Skupštine grada sa početkom u 10 časova, a na dnevnom redu će se naći sledeće tačke:

1. Izbor članova Verifikacionog odbora;
2. Razmatranje Izveštaja Gradske izborna komisije grada Zaječara o dodeli po prestanku mandata odborniku Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koje je izabran I broj 013-456/1 od 03.08.2018. godine;
3. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Zaječara;
4. Pretres Predloga Odluke o usvajanju Plana Generalne regulacije grada Zaječara br. 2 – severoistok, istok, jug i jugozapad grada Zaječara;
5. Pretres Predloga Odluke o četvrtoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2018. godinu;
6. Pretres Predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Pozorištem Timočke krajine “Zoran Radmilović” – u likvidaciji Zaječar;
7. Pretres Predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Javnim komunalnim preduzećem Gradsko saobraćajno preduzeće “Zaječar” – Zaječar u likvidaciji;
8. Pretres Predloga Odluke o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Sportsko poslovnog centra „Timok“ DOO Zaječar u likvidaciji;
9. Pretres Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar;
10. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara;
11. Pretres Predloga Odluke o održavanju prevremenih izbora za članove Saveta mesne zajednice “Vratarnica”;
12. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Treću izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Timok-održavanje” Zaječar za 2018. godinu;
13. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2018. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Zaječara po osnovu subvencija Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2018. godinu;
davanju saglasnosti Javnom preduzeću za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar na Cenovnik usluga;
14. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno – stambenom preduzeću Zaječar“ u Zaječaru na cenu toplotne ene
15. Pretres Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalno-stambenog preduzeća “Zaječar” Zaječar;
16. Pretres Predloga Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalno stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar;
17. Pretres Predloga:
a) Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u Zaječaru;
o imenovanju direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u Zaječaru;
18. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar;
19. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove “Bulići” Zaječar za radnu 2017/2018. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na godišnji plan rada Predškoleske Gustanove“Bulići” Zaječar za radnu 2018/2019. godinu;
20. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu finansijskog plana za 2018. godinu Centra za socijalni rad “Zaječar” u Zaječaru;
apisnikom Budžetske inspekcije grada Zaječara br. 474/2018 od 03.08.2018. godine o kontroli primene zakona u oblasti materijalnofinansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja sredstava Kod Osnovne Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ – Zaječar za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. Godine;
22. Odbornička pitanja

2 komentara

Dodaj komentar