fbpx
Društvo Izdvajamo

Za prvih šest meseci realizovano tek nešto više od 20% budžeta

FOTO: zajecaronline.com

Od budžeta za 2019. godinu koji je planiran u iznosu od 3,65 milijardi dinara, u prvih šest meseci ostvareni su prihodi od svega 755 miliona dinara ili 20,7% procenata od planiranog. Od tog iznosa izvorni prihodi ostvareni su u iznosu od oko 170 miliona RSD odnosno 22,4 %. Najveći udeo bili su prihodi od poreza na imovinu od oko 92 miliona RSD. Od ustupljenih prihoda grad Zaječar imao je od poreza na zarade od oko 285 miliona dinara. Finansijski izveštaj se odnosi za period januar – jun 2019. godine.

Na sednici Gradskog veća u Zaječaru, između ostalog, usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Zaječar za prvih 6 meseci 2019. godine.

Prema ovom izveštaju, ostvareni su ukupni prihodi od 755 764 000 dinara, dok su u istom periodu rashodi i izdaci grada Zaječara bili 788 593 000 dinara.

“Odlukom o budžetu koji je bio usvojen krajem 2018., i odlukom o prvom rebalansu budžet za 2019 iznosi  3,65 milijardi dinara.

Ostvareni prihodi iznose 755,7 miliona dinara i od toga izvorni prihodi su ubrani u ovom periodu sa 22,49% ili 169 995 000 dinara. Najveće učešće imaju prihodi od poreza na imovinu od 91,8 miliona dinara. Ustupljeni prihodi ostvareni su u iznosu od 382 969 000 dinara ili 50,67% u ukupnim prihodima i tu najveće učešće imaju porezi na zarade, više od 284 933 000 dinara”, kaže Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije.

Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije; FOTO: zajecaronline.com

Transferni prihodi u ovom periodu iznose 201,7 miliona dinara. Od toga nenamenski transferi iznose 144 177 000 dinara. Namenski transfer, koji je stigao u ovom periodu, je 56,6 miliona za korisnike i Gradsku upravu Zaječar.

“Dobili smo 18 miliona za adaptaciju poslovne zgrade u ulici Dositejevoj 1. Takođe smo dobili za realizaciju projekta populacione politike 11 645 000 dinara, a sve ustanove kulture su aplicirale kod ministarstava i dobile sredstva”, ističe Đuričić.

Ona je dodala da je rashodni deo izvršen u većem iznosu za 32 milona dinara i iznosi 788 593 000 dinara. Od toga tekući rashodi su nešto više od 729,4 miliona dinara, izdaci za nefinansijsku imovinu su 32 371 000 dinara i izdaci za otplatu glavnice po kreditima iznose 26 811 000 dinara.

“Najviše rashoda za korišćenje robe i usluga 31% odnosno 229 994 000 dinara, rashodi za zaposlene iznose 206,7 miliona dinara, odnosno 28,35% u ukupnom učešću rashoda. Otplata kamate i pratećih troškova zaduživanja 11 706 000 dinara, subvencije 11,05% ili 80,5 miliona dinara, za osnovne i srednje škole izdvojeno je 112 671 000 dinara ili 15,45% i za socijalnu zaštitu nešto više od 13 miliona dinara. Za ostale rashode 74,6 miliona dinara, a to su kazne i dotacije”, dodala je Đuričić.

U toku ovog perioda iz tekuće budžetske rezerve koja iznosi 60 miliona dinara, izdvojeno je za 16 rešenja, dok iz stalne budžetske rezerve koja iznosi 10 miliona dinara, nije bilo povlačenja.

FOTO: zajecaronline.com

2 komentara

  • koji naučnici ..da ne poverujes..sve moj do mojega..a što je grad u blokadi to nikom ništa..treba da vas je sramota..

  • Ceo Zaječar je pao na 20% od nedadašnjeg grada pa je i ovo sasvim logična posledica.Sa ovakvom ekipom na vlasti pašćemo i na 10% sledeće godine.

Dodaj komentar