Timočki omladinski centar – TOC organizovao je u petak, 12. oktobra u Prostoru za POMAK sastanak sa predstavnicima institucija u Zaječaru na temu omladinskog rada.

Ovaj sastanak deo je kampanje „Omladinski rad za bolji grad“ koju sprovodi Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada NAPOR u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrom i još 10 organizacija iz cele Srbije.

Cilj sastanka bio je da se predstavnicima institucija prezentuje omladinski rad, šta on podrazumeva, koje standarde moraju da ispune organizacije koje sprovode omladinski rad, ali i da se razgovara o daljoj saradnji TOC-a i institucija.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, kancelarije za Lokalni ekonomski razvoj i kancelarije za mlade grada Zaječara, Zavoda za javno zdravlje „Timok“, policijske uprave kao i Ustanove za dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju „Oblutak“.

Zaključak sastanka bio je da je omladinski rad neophodan, kao i da je neophodna među-sektorska saradnja institucija i organizacija koje sprovode omladinski rad u zajednici. Nedostatak koordinacije, kao i objedinjenog informisanja mladih pokazalo se kao jedan od ključnih problema.

Ovim skupom TOC je imao nameru da obezbedi prepoznatljivost organizacija koje kontinuirano ulažu u kvalitet svojih programa kod lokalnih institucija i ukaže na prednosti međusektorske saradnje, odnosno na koji način se zajedno može kreirati prostor u kome mladi mogu da rastu i razvijaju svoje potencijale kako bi postali aktivni i doprinosili zajednicama u kojima žive.

Postavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here