fbpx
Društvo

„Standardi EU u socijalnoj politici u Srbiji“: Većina naših zakona je dobra, ali se oni ne primenjuju u praksi!

radiomagnum.rs

Određene standarde u socijalnoj politici u Srbiji bilo bi dobro zadržati, dok je neke neophodno uskladiti sa standardima Evropske unije, ocenjeno je nedavno na debati “Standardi Evropske Unije u socijalnoj politici u Srbiji” održanoj u Zaječaru.

Rečeno je, takodje, da Srbija po nekim standardima iz socijalne politike ne zaostaje za mnogim državama EU, jer je većina naših zakona dobra, ali problem se javlja kod njihove primena u praksi. 

radiomagnum.rs

Tog mišljenja je i prof. dr Natalija Perišić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu:

„Na primer, kada je zapošljavanje u pitanju, koje se smatra jednim od aspekata socijalne politike, EU u svojoj strategiji, Evropa 2020. propisala je da stopa zaposlenosti u EU bude 75 procenbata.

Prema toj istoj metodologiji u EU u drugom kvartalu 2017. godine, stopa zaposlenosti bila je 71 odsto. U Srbiji je 48 procenata.

Socijalna politika a posebno socijalna zaštita i socijalna inkluzija, predstavljaju važne elemente projekta Evropske unije koji su prošle godine ugradjeni u takozvani evropski stub socijalnih prava.

On podrazumeva vrednosti: jednakost, solidarnost, toleranciju i poštovanje ljudskih prava, potom prava na pristojan život i radne uslove, prava na adekvatnu socijalnu zaštitu i odgovarajuće obrazovanje, kao i prava na život u zdravoj i bezbednoj životnoj sredini.

Mnoge od tih stvari koje su bolje su legat socijalizma, a odnose se na porodiljsko odsustvo, na prava žena i druge“, istakla je Perišić.

Kao jedan od boljih primera u Srbija, Perišić je navela stopu prevremenog napuštanja školskog obrazovnog sistema.

„EU ima metu da se stopa prevremenog ispisa smanji na 10 odsto, dok je u Srbiji cilj da se smanji ispod 5 odsto, jer je kod nas stopa 8,1 odsto, za razliku od Evropske unije gde je 12 odsto“, objasnila je ona.

radiomagnum.rs

Dr Jelena Tanasijević iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Beogradu, rekla je da je zakonodavstvo Srbije u oblasti socijalne politike na sličan način uređeno kao u EU, ali da zbog višegodišnje društveno ekonomske krize nema dovoljno kapaciteta za primenu.

„U Srbiji je mnogo toga regulisano na papiru, ali primena još uvek nije moguća.

Za neke stvari mi uopšte nismo daleko od njihovih standarda. Možda su to malo mitovi“, istakla je Tanasijević.

radiomagnum.rs

Na debati „Standardi EU u socijalnoj politici u Srbiji“ profesorka Fakulteta političkih nauka (FPN) Ana Čekerevac rekla je da se ne može očekivati da će doći do potpunog usklađivanja socijalne politike na nivou Evropske unije.

“ Neke stvari, dobre koje smo mi imali ranije treba da zadržimo i dalje, neke stvari svakako treba da doteramo ali nije neophodno jer postoje mišljenja da li će EU ići u socijalnu politiku putem SAD – a zbog konkurencije što je liberalni model socijalne politike koji mi ovde svakako ne bi voleli da imamo ili će ići skandinavskim modelom, što je malo teže“, rekla je na skupu u Zaječaru prof. dr Ana Čekerevac.

Debatu u Zaječaru na temu: “Standardi EU u socijalnoj politici u Srbiji”, organizovao je RARIS u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i Fakultetom političkih nauka.

Ovakvi skupovi organizuju se u 17 srpskih gradova a u okviru projekta “Evropa za mene”.

Dodaj komentar