Društvo

Sporazumno finansiranje restrukturiranje kao način rešavanja finansijskih problema u poslovanju

rpk
foto: radiomagnum.rs

Rеgiоnаlna privrеdna kоmоra Zајеčаr u sаrаdnji sa Privrеdnom kоmоrom Srbiјe u četvrtak, 10. decembra organizuje skup pod nazivom „Spоrаzumnо finаnsiјskо rеstrukturirаnjе kао nаčin rеšаvаnjа finаnsiјskih prоblеmа u pоslоvаnju“.

Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava je sporazumno restrukturiranje korporativnih dugova, odnosno redefinisanje dužničko-poverilačkih odnosa između privrednog subjekta u finansijskim teškoćama i njegovih poverilaca, prvenstveno banaka.

Cilj sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava je blagovremeno prepoznavanje i rešavanje finansijskih poteškoća i stvaranje uslova za nastavak poslovanja dužnika. Ovom postupku se pristupa ako poverioci procene da je opstanak i oporavak privrednog društva u finansijskim teškoćama ekonomski opravdan i izvodljiv, odnosno da će društvo moći da nastavi da održivo posluje na duži rok, i da će poverioci moći da ostvare namirenje svojih potraživanja.

Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju Vlada Republike Srbije je usvojila u septembru mesecu ove godine, a Privredna komora Srbije se javlja kao institucionalni posrednik u postupku, na zahtev dužnika ili jednog ili više poverilaca. Tim zakonom regulišu se uslovi i način sporazumnog restrukturiranje dugova, u cilju poboljšanja likvidnosti prezaduženih preduzeća i preduzetnika.

Početak skupa zakazan je za 11 sati.

Izvor: radiomagnum.rs

Dodaj komentar