fbpx
Društvo Izdvajamo

Sindikat prosvetnih radnika traži vanrednu inspekciju u OŠ Branko Radičević u Boru

Nakon slučaja “fiktivnog radnog mesta kuvara” koji se dogodio prethodne godine, otkrivena je još jedna nepravilnost u poslovanju ove škole. OŠ „Branko Radičević“ u Boru prijavila je za treću fazu mesto nastavnika razredne nastave, da je slobodno od 20.09.2017. godine. Gradski odbor Unije Zaječar proverio je u Liste slobodnih mesta na portalu Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, gde se nikada ranije nije videlo da je OŠ „Branko Radičević“ u Boru imala slobodno i upražnjeno mesto za nastavnika razredne nastave. OŠ „Branko Radičević“ u Boru prvu put slobodno i upražnjeno mesto nastavnika razredne nastave objavila je 02.03.2020. godine, navodi se u saopštenju Unije sindikata prosvetnih radnika grada Zaječara.

Direktor je brže bolje dana 04.03.2020. godine u publikaciji „Poslovi“ objavio i raspisao konkurs za nastavnika razredne nastave. Pošto smo uvideli da u OŠ „Branko Radičević“ u Boru postoji veliki broj prekršaja od strane direktora Radiše Petkovića, od strane Gradskog odbora Unije Zaječar poslat je zahtev za vršenje vanrednog inspekcijskog nadzora. Takođe, pošto smatramo da u svemu ovom postoje i elementi krivičnog dela predstavku smo uputili i Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru. Dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj:610-00-326/2020-04 od 12.05.2020. godine škole su obaveštene da započeti konkursi se nastave. Gradski odbor Unije Zaječar u skladu sa prethodno iznetim apeluje Radiši Petkoviću, direktoru OŠ „Branko Radičević“ u Boru da ne nastavlja proceduru oko objavljenog konkursa za profesora razredne nastave, dok se inspekcija i tužilaštvo ne oglase i dok se ne utvrdi zakonitost, praveći i dovodeći kandidate i zaposlene koji su članovi Konkursne komiisije u zabludu i nepriliku. Ako je nešto od početka bilo nezakonito, nikako kasnije ne može da se ozvaniči i da bude zakonito. Takođe, direktoru apelujemo da se za ovakvo kršenje zakona ne poziva da političku pripadnost, kao što to čini, jer smo pred zakonom svi jednaki i ravnopravni. U skladu sa napred iznetim Gradski odbor Unije Zaječar smatra da ovakva manipulacija prvo stavljanjem netačnim datumom da je mesto upražnjeno 2017. godine, prikrivanjem slobodnog mesta nije u redu prema drugim direktorima koji su časno i pošteno radili i kod kojih ne postoje ovakvi ozbiljni i veliki propusti. Takođe, nije u redu ni prema osobama koje su bile tehnološki viškovi da se mesto krije i prikiva, jer bi neko možda aplicirao da je znao da postoji slobodno mesto nastavnika razredene nastave u OŠ „Branko Radičević“ u Boru, stoji u saopštenju.

Gradski odbor Unije Zaječar traži da Radiša Petković okani ovakvih nezakonitih poslova i pita se da li ovakva osoba zaslužuje da bude direktor jedne obrazovno-vaspitne ustanove, a još više koordinator direktora osnovnih škola grada Bora od marta meseca 2020. godine.

Pitamo se i brine nas kakvi su onda drugi direktori škola u Boru koji glasaju i podržavaju ovakvog direktora koji krši zakon i demonstrira silu misleći da sve može!

Jako nam je drago i pohvalno da ovo što radimo, tražeći samo poštovanje zakona i propisa imamo podršku drugih direktora škola iz različitih gradova u Srbiji, koji nam daju još jaču snagu da istrajemo u isterivanje pravde. Da u OŠ „Branko Radičević“ u Boru postoji nezakonit rad pokazuje i podatak da od početka školske 2019/2020. godine bilo je 200% „fiktivnog radnog mesta kuvara“, kada smo reagovali i napisali prijavu direktor je ovo radno mesto smanjio na 10%. Gradski odbor neće da ćuti i ukoliko direktor proceduru oko objavljivanja konkursa za profesora razredne nastave ne stopira, primenićemo i radikalnije mere.

Dodaj komentar