Politika

Sednica gradske Skupštine zakazana za ponedeljak

Trinaesta sednica Skupštine Grada Zaječara zakazana je za ponedeljak 28. novembar. Sednica će biti održana u velikoj sali Skupštine grada Zaječara, sa početkom u 8 sati.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

1. Pretres Predloga Odluke o budžetu grada Zaječara za 2023. godinu, sa Kadrovskim planom za 2023. godinu;
2. Pretres Predloga Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu;
3. Pretres Predloga Odluke o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni;
4. Pretres Predloga Odluke o otpisu potraživanja grada Zaječara prema preduzeću za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda „Trayal“ Korporacija A.D. Kruševac;
5. Pretres Predloga Odluke o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta na kp.br. 5834/61 KO Zaječar, u Zaječaru, u ul. Đure Đakovića, u javnu svojinu grada Zaječara, putem razmene neposrednom pogodbom;
6. Pretres Predloga Odluke o otuđenju stana iz javne svojine grada Zaječara neposrednom pogodbom;
7. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji;
8. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta za period od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine;
9. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenu toplotne energije;
b) Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenovnik usluga redovnog izvoženja smeća u Zaječaru;
v) Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar“ Zaječar na cenovnik vanrednih komunalnih usluga sa cenom izvoženja smeća sa teritorija sela u kojima je ustanovljen organizovan sistem izvoženja smeća:
10. Pretres Predloga:
a) Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar;
b) Rešenja o utvrđivanju teksta Oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar;
11. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća“ Timok-održavanje“ Zaječar za 2023. godinu;
12. Pretres Predloga:
a) Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar;
b) Rešenja o utvrđivanju teksta Oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar;
13. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, na plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara za 2022/2023. godinu;
14. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2023. godinu;
15. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2023. godinu;
16. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar na cene grobljanskih usluga;
17. Pretres Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima;
18. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja „Zaječar“ u 2021. godini;
b) Rešenja o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2022. godinu;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na finansijski plan za 2022. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“;
19. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar za septembar 2021.- avgust 2022. godine;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar za radnu 2022/2023. godinu;
20. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Đulići“ u Zaječaru;
21. Pretres Predloga Programa za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu;
22. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu Finansijskog plana za 2022. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
23. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
24. Pretres Predloga Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar
25. Pretres Predloga:
a) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole „ Stevan Mokranjac“ u Zaječaru;
b) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „15. maj“ u Malom Jasenovcu;
v) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Vražogrncu;
g) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu;
d) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ljubica Radosavljević Nada“ u Zaječaru;
đ) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru;
26. Pretres Predloga Rešenja o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja;
27. Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata;
28 Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju Komisije za izbor direktora javnih preduzeća;
29. Pretres Predloga Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zaječara;
30. Odbornička pitanja.

Dodaj komentar