Polemika o Predlogu odluke o budžetu grada Zaječara za 2018. godinu i dalje traje. Prema ovom Predlogu gradska kasa će sledeće godine raspolagati sa 2,4 milijarde dinara.

Da preciziramo, ova Odluka predviđa da su za 2018. godinu planirani ukupni prihodi i primanja , kao i rashodi i izdaci u iznosu od 2.401.938.304 dinara.

Od navedenog iznosa prihod budžeta grada planira se u iznosu od 2.153.769.449 dinara, dok su iznosi ostalih izvora 248.168.855 dinara.

Prema gore navedenom Grad Zaječar će u 2018.godini imati u budžetu suficit od 54.696.500,00 dinara.

Navedeni suficit koristiće se za pokriće izdataka za otplatu glavnice za kredite koje imamo kod AIK banke i Uni Kredit banke navela je u obrazloženju Gabrijela Rituper Begić iz Odeljenja za finansije grada Zaječara.

Prema rečima Gabrijele Rituper Begić budžetski rashodi odnose se na izradu izmene prostornog Plana teritorije grada Zaječara i planova detaljne regulacije privredne zone „Zapad“ i za uređenje lokacije za objekte komunalnog karaketa i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu, zemljišta za te objekte komunalnog karaktera.

“ Kroz program komunalne delatnosti, imamo javnu rasvetu, s obzirom da Direkcija više ne postoji onda se to taj deo troškova prenosi na grad, održavanje javnih zelenih površina, održavanje čistoće na površinama javne namene, zoo higijenu.

Predviđeno je i pribavljanje zemljišta za novo groblje i nabavka dva multifunkcionalna vozila sa priključnim mašinama za zimu i leto i uređaj za skupljanje trave sa vodenih površina.

Kada je u pitanju lokalni ekonomski razvoj, imamo uobičajeno mere aktivne politike zapošljavanja, dakle sporazum koji bi trebalo realizovati sa Nacionalnom službom za zapošljavanje za javne radove i za stručnu praksu, a imamo podršku razvoju promociji preduzetništva“.

Obrazlažući budžet za 2018.godinu Gradonačelnik Boško Ničić istakao da je:

“ Pred nama mnogo toga što bi trebalo da uradimo, ali i puno toga što smo uradili.

Plate se isplaćuju tačno na vreme, pretpostavljamo da će u narednih 15 dana stići tih 55 miliona koliko dugujemo fabrici „Kablova“ i nadamo se da će se ispuniti obećanje i proširiti svoju proizvodnju.

Kada budemo otvorili nova radna mesta, samim tim će doći i do povećanja priraštaja i povećanje standarada građana Zaječara.

Možda po mišljenju mnogih ni ovaj budžet nije realan, ali je po zakonu mora tako da se radi.

Danas imamo realne pokazatelje da je na brojne greške koje su se prenosile iz godine u godinu sada konačno stavljena tačka, tu konkretno mislim na zatvaranja preduzeća, koja su godinama bila u likvidaciji“, istakao je Ničić.

U budžetu za 2018. godinu u okviru razvoja turizma planirano je i formiranje Turističke organizacije, kao i novac za njene aktivnosti.

“ Što se tiče razvoja poljoprivrede postoji budžetski fond za razvoj poljoprivrede preko koga se realizuju subvencije poljoprivrednicima a tu je i projekat uređenja nekategorisanih puteva, atarskih puteva, gde se konkuriše svake godine kod Ministarstva i učešće Ministarstva se planira od 8 miliona“, istakla je Rituper Begić .

Kroz program zaštite životne sredine sredstva se troše na osnovu programa koji usvaja Ministarstvo.

Što se tiče putne infrastrukture planirano je održavanje saobraćajne infrastrukture gde je planirano letnje i zimsko održavanje, održavanje semaforske signalizacije -kako postavljanje nove tako i održavanje postojeće. Tu je planiran javni gradski i prigradski prevoz putnika.

Predviđeni projekti su: rekonstrukcija ulica na teritoriji grada Zaječara, natkrivanje javne garaže sa halom sireva i izgradnja vašarišta, poligona za auto-škole i parkinga za teretna vozila.

Obrazlažući budžet Gabrijela Rituper Begić istakla je da će prihodi od plaćanja vrtića ubuduće umesto na račun vrtića, ići na račun lokalne samouprave, kako bi od predviđenih sredstava novac mogao biti korišćen za redovno funkcionisanje vrtića na teritoriji grada Zaječara.

Za osnovno i srednje obrazovanje sredstva su predviđena za funkcionisanje osnovnih i srednjih škola. Tu su planirana i dva posebna projekta, projektna dokumentacija za rekonstrukciju Osnovne škole „Hajduk Veljko“ i projektna dokumentacija za rekonstrukciju srednjoškolskog centra.

Kroz program 11, socijalna i dečija zaštita, planirana su sredstva za Centar za socijalni rad, Crveni krst, za isplatu porodilja, budžetski fond za podsticaj rađanja dece, za udruženja koja su iz oblasti socijalne zaštite, a tu je štab za izbeglice.

U oblasti razvoja kulture planirane su sve ustanove kulture, njihovo redovno funkcionisanje i sredstva za medije koja će se raspoređivati putem konkursa, a kroz program razvoja sporta i omladine sredstva su predviđena za sportska udruženja, za predškolski i školski sport i za sprovođenje omladinske politike preko Kancelarije za mlade.

 

Kroz program 15, predviđena su sredstva za funkcionisanje lokalne samouprave, za servisiranje javnog duga, funkcionisanje mesnih zajednica, Pravobranilaštvo, vanredne situacije, za mesne zajednice za koje su planirana sredstva od 53 miliona.

1 KOMENTAR

  1. crni je bio malo nervozan?pitao je juce odbornike da li je bolje da nije radio ulicu s.markovića?pa i bolje da nije..podavismo se kada pada kisa!!!a ima je vrhunske saradnike.avramovic pa onaj sa strane..ekstra strucnjaci..medadžment!!!a tek trotoari???kao da idemo na igmanski mars.kolona..gde zivis bre ti crni!!bas te briga.ti ionako ne izlazis iz kola.pesice ne znas ni da ides.samo se kotrljas..sramota!

Postavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here