Društvo Timočka krajina

Podsticaji za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva i do 5 MILIONA dinara po korisniku

eKapija

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je novi Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića .

Saša Stamenković, savetodavac u Poljoprivredno savetodavnoj službi „Agroznanje“ iz Zaječara istakao je da ovaj pravilnik definiše opredeljenje Ministarstva poljoprivrede da stimuliše proizvođače da se opredeljuju za viši stepen obrade proizvoda poput npr. nabavke nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka kako bi na taj način ostvarili i veće prihode, a time poboljšali ukupni bilans poljoprivrede.

„Kod ovih investicija pravilnikom su obuhvaćena poljoprivredna gazdinstva, ali koja posluju u svojstvu preduzetnika, privredna društva ili zemljoradničke zadruge, dakle ovo ne važi za porodična poljoprivredna gazdinstva već za krupnije privredne subjekte“, napominje Stamenković .

Prema njegovim rečim vrednost investicije u opremi u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića za koje će se podnositi zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje, treba da bude jednaka ili veća od 400.000 dinara.

pixabay

Ali proizvođači moraju ispuniti određene uslove.

“ Proizvođači u sektoru mesa moraju imati ispunjene veterinarsko sanitarne uslove i dnevni kapacitet klanja manji od 10 goveda, odnosno 50 svinja, ovaca ili koza, odnosno 4000 brojlera.

U sektoru mleka utvrđen je kapacitet za preradu koji ne može biti manji od 3000 litara mleka na dan.

Proizvođači piva moraju biti upisani u Centralni registar objekata u skladu sa propisima koji uređuju bezbednost hrane i moraju imati proizvodnju na godišnjem nivou od 10000 hektolitara.

Vinari takođe treba da budu upisani u vinogradarski registar i vinarski registar u skladu sa Zakonom kojim se uređuje vino“, dodao je Stamenković.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Kompletan tekst Pravilnika i prateću dokumentaciju možete da preuzmete OVDE!

Dodaj komentar