Društvo

OJT: Povećan broj slučajeva porodičnog nasilja u 2020. godini

ilustracija

Prema podacima iz Posebne evidencije OJT Zaječar u toku 2020. godine izrečeno je, od strane nadležnog suda, 155 produženih mera zaštite žrtava porodičnog nasilja (udaljenje nasilnika iz domaćinstva i zabrana prilaska žrtvi) prema isto toliko lica. U poređenju sa 2019. godinom kada je izrečeno 135 produženih mera zaštite od nasilja u porodici, to predstavlja povećanje broja slučajeva za 20 produženih mera više u 2020. godini.

Uzroci ove pojave su uglavnom povezani sa konzumiranjem alkohola, upotrebom psihoaktivnih supstanci, a često i zbog duševne bolesti učinioca. Kaznena politika je pooštrena, osude su često na kaznu zatvora u trajanju od preko jedne godine, a u prevenciji nasilja u porodici posebnu ulogu imaju ovlašćeni policijski službenici i predstavnici Centra za socijalni rad u sklopu Grupe za koordinaciju Zakona o sprečavanju nasilja u porodici pri tužilaštvu.  Ova grupa održava dva puta mesečno sastanke na kojima se razmatraju aktuelni slučajevi nasilja u porodici i nju čine ovlašćeni policijski službenici, predstavnici Centra za socijalni rad i ovlašćeni zamenik tužioca u OJT Zaječar koji rukovodi grupom.

I pored svog preventivnog i redovnog rada zabrinjava rast prijavljenih slučajeva ali, sa druge strane, to može biti i pokazatelj o promeni svesti u društvu o ovoj pojavi, te se žrtve češće, radi zaštite, odlučuju da podnesu prijave nadležnim organima, samim time manji broj slučajeva porodičnog nasilja ostaje u takozvanoj „crnoj zoni“ kriminaliteta, odnosno u zoni neprijavljenih slučajeva.

Dodaj komentar