fbpx
Politika

Nova sednica Skupštine grada 8. maja u Zaječaru

Predlog Odluke o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2019. godinu, sa izmenom Kadrovskog plana, usvajanje godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju” Zaječar u likvidaciji, ali i dopuna Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada samo su neke od tačaka dnevnog reda koje će se na 25. zasedanju Skupštine grada naći pred zaječarskim odbornicima.

U sredu 8. maja na sednici Skupštine grada pred odbornicima će se naći sledeći predlozi odluka i rešenja:

Dnevni red

1. Pretres Predloga Odluke prvoj o izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2019. godinu sa izmenom Kadrovskog plana za 2019. godinu;
2. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji;
3. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Izmene Prostornog plana teritorije grada Zaječara;
4. Pretres Predloga Odluke o prihvatanju prenosa prava javne svojine na nepokretnostima od Republike Srbije na grad Zaječar, bez naknade;
5. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Zaječara;
6. Pretres Predloga Odluke o dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara;
7. Pretres Predloga Godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivdednog zemljišta za 2019. godinu;
8. Pretres Predloga Odluke o mreži javnih pretškolskih ustanova na teritoriji grada Zaječara za period 2019. – 2024. godine;
9. Pretres Predloga Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Zaječara za period 2019. – 2027. godine;
10. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru za 2018. godinu;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru;
11. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja „Zaječar“ u 2018. godini;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2019. godinu;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2019. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“.
12. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Turističke organizacije grada Zaječara za 2018. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Zaječar za 2019. godine;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2019. godinu Turističke organizacije grada Zaječara;
13. Pretres Predloga;
a) Rešanja o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru za 2018. godinu;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ Zaječar za 2018. godinu;
14. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Privremenog Nadzornog odbora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
15. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora škole za osnovno obrazovanje „Dositej Obradović“ u Vražogrncu;
16. Izbor predsednika, zamenika predsednika i članova stalnih radnih tela Skupštine grada Zaječara;
17. Razmatranje:
a) Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Zaječara za 2018. godinu;
b) Programa rada Saveta za zdravlje grada Zaječara za 2019. godinu;
18. Odbornička pitanja.

Početak sednice zakazan je za 10 časova.

Dodaj komentar