Politika

Nova sednica Skupštine grada 26. juna u Zaječaru

Pretres Predloga Odluke o Završnom računu budžeta grada Zaječara za 2018. godinu, kao i o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana grada za period od 2019. do 2022. godine samo su neke od tačaka dnevnog reda koje će se u sredu, 26. juna naći pred zaječarskim odbornicima.

Odbornici će na 26. zasedanju odlučivati i o izmenama i dopunama Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Zaječara za 2019. godinu, ali i razmatrati predlog rešenja o prenosu JKP „Vodovodu“ prava korišćenja na pojedinim seoskim vodovodima.

Evo i kompletnog dnevnog reda:

Dnevni red:

1. Pretres Predloga Odluke o Završnom računu budžeta grada Zaječara za 2018. godinu;
2. Pretres Predloga Odluke o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara za period od 2019. do 2022. godine;
3. Pretres Predloga Odluke o obrazovanju Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara;
4. Pretres Predloga Odluke o izmenama i dopunama Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Zaječara za 2019. godinu;
5. Pretres Predloga Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima;
6. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar“ za 2018. godinu;
b) Rešenja o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar“ za 2018. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar“ za 2019. godinu;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar“ za 2019. godinu;
7. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju godišnjeg Izveštaja o radu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2018. godinu;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2018. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada za 2019. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2019. godinu, Prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2019. godinu i Drugu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2019. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
8. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke „Svetozar Marković“ – Zaječar za 2019. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2019. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ – Zaječar;
9. Razmatranje Zapisnika Budžetske inspekcije grada Zaječara II br. 47-3/2019 od 11.04.2019. godine o kontroli primene zakona u oblasti materijalno finansijkog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;
10. Odbornička pitanja.

Dodaj komentar