fbpx
Sport

JAVNO OBAVEŠTENjE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE ZAJEČARA ZA PODNOŠENjE GODIŠNjIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU

Grad Zaječar uputio je JAVNI POZIV svim sportskim organizacijama sa teritorije grada da svoje godišnje programe za 2018. godinu dostave Sportskom savezu grada Zaječara, na propisanom obrascu, u štampanoj i elektronskoj verziji , najkasnije do 15. oktobra 2017.godine, a sve u skladu sa Zakonom o sportu RS i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Zaječaru.

Od dokumentacije je neophodno popuniti i dostaviti:

1. Model propratnog pisma
2. Smernice oblast sporta 2018. godine
3. Obrazac 1 – Predlog programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta za 2018. godinu
4. Potvrda-nadleznog-granskog-saveza
5. Model izjave da ne postoje prepreke

Sportske organizacije aplikacioni formular mogu preuzeti sa zvaničnog gradskog sajta ili na navedenom linku ispod:

http://www.zajecar.info/tenderi/407-javno-obavestenje-sportskim-organizacijama-na-teritoriji-grada-zajecara-za-podnosenje-godisnjih-programa-za-2018-godinu

Napomena: Dokumenta pristigla nakon predviđenog roka neće biti uzeta u razmatranje.

Dodaj komentar