Grad Zaječar uputio je JAVNI POZIV svim sportskim organizacijama sa teritorije grada da svoje godišnje programe za 2018. godinu dostave Sportskom savezu grada Zaječara, na propisanom obrascu, u štampanoj i elektronskoj verziji , najkasnije do 15. oktobra 2017.godine, a sve u skladu sa Zakonom o sportu RS i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Zaječaru.

Od dokumentacije je neophodno popuniti i dostaviti:

1. Model propratnog pisma
2. Smernice oblast sporta 2018. godine
3. Obrazac 1 – Predlog programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta za 2018. godinu
4. Potvrda-nadleznog-granskog-saveza
5. Model izjave da ne postoje prepreke

Sportske organizacije aplikacioni formular mogu preuzeti sa zvaničnog gradskog sajta ili na navedenom linku ispod:

http://www.zajecar.info/tenderi/407-javno-obavestenje-sportskim-organizacijama-na-teritoriji-grada-zajecara-za-podnosenje-godisnjih-programa-za-2018-godinu

Napomena: Dokumenta pristigla nakon predviđenog roka neće biti uzeta u razmatranje.

Postavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here