Društvo

Eparhija Timočka raspisala KONKURS za veroučitelje

foto: http:eparhija-timocka.org

Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  i Stručnog uputstva Komisije za versku nastavu Vlade Republike Srbije Odbor za školsku katihizaciju Eparhije timočke raspisao je konkurs (internog karaktera) za formiranje liste nastavnika verske nastave — pravoslavnog katihizisa za školsku 2018/19. godinu, koju će Predsednik Odbora, Njegovo Preosveštenstvo Episkop timočki G. Ilarion, dostaviti ministru prosvete u Vladi Republike Srbije.

Na konkurs za predavanje Pravoslavnog katihizisa u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Eparhije timočke, može se javiti kandidat koji, osim opštih uslova Zakona o radu, ispunjava i sledeće posebne uslove konkursa:

  • da je predloženi kandidat državljanin Republike Srbije;
  • da je stalni i aktivni član liturgijske zajednice svoje parohijske Crkve, tj. da se redovno ispoveda, pričešćuje i prisustvuje nedeljnim i prazničnim sv. Liturgijama;
  • da je diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne Crkve (do 10. septembra 2005. godine), odnosno da je nosilac akademskog zvanja diplomirani teolog-master na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu (posle 10. septembra 2005. godine);
  • izuzetno, da je završio Pravoslavni bogoslovski fakultet i trenutno je na master studijama ili da nosi zvanje diplomiranog-master pedagoga, filozofa ili pravnika (u obzir mogu doći i diplome drugih fakulteta društvenog smera sa stečenim visokim obrazovanjem po akademskom studijskom programu do 10. septembra 2005. godine), pod uslovom da je pohađao stručne seminare za predavače verske nastave (najmanje 30 sati obuke na obaveznim seminarima);

Prednost pri izboru kandidata imaće klirici i laici Eparhije timočke i oni kojima je jedina ili glavna delatnost predavanje verske nastave. Laici drugih eparhija, diplomirani teolozi – master (sa VII-2 stepenom stručne spreme), treba da podnesu blagoslov i preporuku nadležnog arhijereja, a ako su predavali versku nastavu, i preporuku nadležne eparhijske Kancelarije za veronauku, koja je imala uvid u njihovo radno iskustvo.

Više o neophodnoj dokumentaciji i uslovima konkursa možete pročitati OVDE!

 Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 30. april 2018. godine.

 

Nakon završetka konkursa formiraće se rang lista koja će biti dostavljena na elektronsku poštu kandidata.

Razgovor sa novim kandidatima koji su ušli u uži izbor obaviće se u terminima o kojima će zainteresovani biti blagovremeno obavešteni.

Preliminarna i konačna lista će biti podneta na uvid do kraja juna 2018. godine predsedniku Odbora, Njegovom Preosveštenstvu Episkopu timočkom g. Ilarionu, i predstavljaće osnovu za formiranje liste nastavnika verske nastave — pravoslavnog katihizisa za školsku 2018/19. godinu.

izvor: eparhija-timocka.org

Dodaj komentar