fbpx
Društvo

Da li se u Zaječaru štancuju oslobađajuće presude po želji lokalnih moćnika?!

osnovni sud zajecar

Pravosuđe u Zaječaru nikada nije bilo u jadnijem stanju. Pojedine sudije Osnovnog suda u Zaječaru štancuju oslobađajuće presude po želji lokalnih moćnika, a potom Apelacioni sud i Viši sud u Zaječaru potvrđuju te presude!!!

Postoje dokazi da su u dve krivične stvari donete OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE, iako su dokazi 100% išli u prilog oštećenima!!! U oba krivična predmeta optužni predlog je podneo zamenik Javnog tužioca u Zaječaru Dejan Stojanović zbog krivičnog dela davanja lažnog iskaza iz čl.335 st.1 KZ.

U krivičnom predmetu K 847/2011 oštećeni je bio Jonović Božidar koji je radio na poslovima pomoćnog radnika u MK Metriš, a SVEDOK u tom krivičnom predmetu je bila načelnik Gradske uprave Jasmina Gačević Mladenović.!!!

U krivičnom predmetu K.307/14 oštećena je bila Matijašević Ljiljana koja je radila na poslovima komunalnog inspektora u Odeljenju za inspekcijske poslove u Gradskoj upravi Zaječar, a OPTUŽENA u tom krivičnom predmetu je bila takođe načelnik Gradske uprave Jasmina Gačević Mladenović!!!

Indikativna je činjenica da je najpre, sudija Osnovnog suda u Zaječaru Biljana Cvetković, donela osuđujuću presudu kojom je Jasmina Gačević Mladenović oglašena krivom za krivično delo davanja lažnog iskaza!!!

Kada je Viši sud u Zaječaru vratio predmet na ponovno odlučivanje Osnovnom sudu, predmet je posle nekoliko ročišta za glavni pretres dodeljen sudiji Saši Živkoviću, iako je počev od jula meseca 2014. godine pa sve do maja 2015. godine, predmet bio kod sudije Biljane Cvetković!!! Pošto je sudija Biljana Cvetković sudila po zakonu i na osnovu dokaza, iz tog razloga nije bila “podobna” jer ne udovoljava željama lokalnog moćnika, te je zato predmet dodeljen podobnom sudiji Saši Živkoviću, koji je doneo presudu kojom oslobađa optužbe Jasminu Gačević Mladenović!!!

Dakle, u kojoj god ulozi da se nađe Jasmina Gačević Mladenović u krivičnom predmetu, BIVA DONETA OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA od strane sudije Osnovnog suda u Zaječaru Saše Živkovića!!!

Jasmina Gačević Mladenović je bila I LEVA I DESNA RUKA BOŠKU NIČIĆU dok je bio gradonačelnik Zaječara, a sada je I LEVA I DESNA RUKA SAŠI MIRKOVIĆU, predsedniku  Skupštine grada Zaječara. Inače, Mirković i Ničić su i dalje prijatelji, s obzirom da je Mirković zadržao skoro sve Ničićeve ljude u Gradskoj upravi pa i dotičnu Jasminu Gačević.

Jasmina Gačević je i sada zaštićena politički kao i u vreme Boška Ničića i zato dotični sudija štancuje OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE kad god je ona u pitanju, bez obzira na dokaze koji je terete.

Elem, sudija nižestepenog suda može da pogreši, ali instancioni sud ne bi smeo da podleže političkom uticaju.

U krivičnom predmetu K.847/2011 APELACIONI SUD JE presudom Kž.2868/13 od 28.08.2013.godine, ODBIO ŽALBU JAVNOG TUŽIOCA OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U ZAJEČARU i potvrđena je presuda Osnovnog suda u Zaječaru K.br.847/11 od 26.02.2013.godine, u kom predmetu je Jasmina Gačević Mladenović bila u svojstvu svedoka kao načelnik Gradske uprave, a sudeći sudija je bio Saša Živković!!!

U krivičnom predmetu K.307/14 Jasmina Gačević Mladenović u svojstvu okrivljene je oslobođena od optužbe od strane sudije Saše Živkovića,i zamenik javnog tužioca je izjavio žalbu Višem sudu u Zaječaru. Međutim, Viši sud u Zaječaru ĆE PREMA SAZNANJU OŠTEĆENE LJILJANE MATIJAŠEVIĆ, potvrditi presudu Osnovnog suda bez obzira na dokaze koji NAJDIREKTNIJE TERETE Jasminu Gačević Mladenović, jer je ona u milosti lokalnog SNS moćnika Saše Mirkovića!!!

ONI KOJI TREBA DA ŠTITE PRAVO I PRAVDU, NA ŽALOST SU SPREMNI DA IZ „NEKIH RAZLOGA“ SKLANJAJU DOKAZE I NAMEŠTAJU OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE!!!

(Ljiljana Matijašević)

Dodaj komentar