Društvo Izdvajamo

Četvrtu ratu poreza na imovinu izmirite do 14. novembra

ilustracija

Lokalne poreske administracije , obaveštavaju  poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembar 2019. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu.

Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obaveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Poreskim obveznicima koji ne izmiruju svoje obaveze po rešenjima o odlaganju plaćanja poreskog duga – reprograma, biće ukinuta rešenja i prinudno naplaćen zaostali dug uključujući i kamatu koja je trebalo da bude otpisana.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici ne podležu obračunu i naplati zakonom propisane kamate i prekršaja zbog kašnjenja uplata, podseća se u saopštenju.

Dodaj komentar