Na sednici Skupštine grada održanoj u subotu, 16. decembra gradski odbornici dali su saglasnost na Rešenje o usvajanju programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za 2018. godinu.

Ovaj program odnosi se na dobijanje informacija o kvalitetu površinskih voda potrebnih za planiranje mera zaštite od neželjenih efekata zagađenja i upravljanja rizikom putem preventivnog delovanja, a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine.

Podaci dobijeni realizacijom programa monitoringa površinskih voda koristiće se za ocenjivanje kvaliteta površinskih voda i biće sastavni deo informacionog sistema zaštite životne sredine.

Merna mesta definisana su:

  1. na Crnom Timoku kod Gamzigradske Banje
  2. na Crnom Timoku kod Zvezdana
  3. na Crnom Timoku kod Popove plaže
  4. i na Crnom Timoku kod Vanjinog Jaza
  5. na Belom timoku kod Vratarnice
  6. Na Sovinskom jezeru
  7. i na Rgotskom jezeru

Vremenski periodi uzorkovanja i ispitivanja površinskih voda na ovim mernim mestima biće definisani operativnim planom od strane stručne akreditovane institucije koje će vršiti monitoring površinskih voda.

Prema navedenom obrazloženju Osnova ovog programa jeste ta što su površinske vode na području grada izložene različitim uticajima koncentrisanih i rasutih zagađivača te zbog toga zahtevaju i monitoring njihovog kvaliteta.

Postavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here