Društvo

Zaječar: Održana 39. sednica Gradskog veća

Atlas Servis - 24h pomoć na putu

U velikoj sali Skupštine grada Zaječara održana je 39. sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao predsednik Gradskog veća i gradonačelnik Boško Ničić.

Na sednici je usvojen Nacrt Odluke o javnim priznanjima Grada Zaječara, Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana Detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane na teritoriji KO Brusnik, Nacrt Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac, kao i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Strategije za mlade grada Zaječara.

Gradski većnici su zeleno svetlo dali i na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Zaječara za period 2023-2025. godine, na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana javnog zdravlja grada Zaječara za period 2023-2029. godine, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o prestanku članstva u Upravnom i Nadzornom odboru Fondacije „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, kao i na Nacrt Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru.

Na 39.sednici Gradskog veća usvojeni su Nacrti Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko trgovinske škole u Zaječaru, Gimnazije u Zaječaru, Tehničke škole u Zaječaru, Osnovne škole „Ljuba Nešić“ u Zaječaru, Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Zaječaru, Osnovne škole „Ljubica Radosavljević Nada“ u Zaječaru, Osnovne škole „Đura Jakšić“ u Zaječaru, Osnovne škole „Jeremija Ilić Jegor“ u Rgotini, Osnovne škole „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu, Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Vražogrncu, Osnovne škole „15. maj“ u Malom Jasenovcu, Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu, Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ u Zaječaru, kao i Osnovne škole za muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“ u Zaječaru.

Gradski većnici su usvojili i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o traženju prethodne saglasnosti Skupštine grada Zaječara za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, Nacrt Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, Predlog Pravilnika o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara i Predlog Programa rada Saveta za bezbednost saobraćaja grada Zaječara za 2022. godinu.

Izvor: zaječar.info

Dodaj komentar