Društvo

Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska sa područja Grada Zaječara

gradska uprava

Gradska uprava grada Zaječara izložila je na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska sa područja grada.

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Zaječara izložen je u sedištu Gradske uprave grada Zaječara, ul. Trg oslobođenja br. 1, u kancelariji broj 60 (zgrada u dvorištu).

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Zaječara, mogu podneti Gradskoj upravi u vremenu od 7,30 do 20,00 svakog radnog dana i u neradne dane od 7,30 do 15,30 časova, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, 1. decembra 2023. godine, a zahtev za upis/promenu podataka građani takođe mogu podneti i preko portala eUprava.

Posebno se pozivaju lica koja će do 17. decembra 2023. godine steći punoletstvo (uključujući i interno raseljena lica), da izvrše uvid u birački spisak i traže upis, uz prilaganje potrebnih dokaza.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za izmenu biračkog spiska ima i podnosilac izborne liste, ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike, a najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, 25. novembra 2023. godine, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji grada Zaječara (izabrano mesto glasanja).

U istom roku birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu, preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške Gradske uprave grada Zaječara i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste, dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Dodaj komentar