Društvo Izdvajamo

Uputstvo građanima Zaječara za ostvarivanje prava na besplatan obrok

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Lica koja ne ostvaruju nikakva primanja i prihode i imaju prebivalište na teritoriji Grada Zaječara ili su interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji Grada Zaječara, a usled novonastale situacije nastale pojavom korona virusa i proglašenja vanrednog stanja mogu ostvariti pravo na besplatan obrok, navodi se u zaključku Štaba za vanredne situacije grada Zaječara.

Pravo na besplatan obrok građani Zaječara mogu ostvariti pozivanjem brojeva telefona 064-88-65-305 i 064-88-65-306 svakog radnog dana u vremenu od 9 do 12 sati.

Telefonske razgovore će obavljati stručna lica pri Centru za socijalni rad „Zaječar“, vršiti proveru potreba i formirati spiskove korisnika besplatnog obroka. Spiskovi će biti dostavljani, do 2. i do 17. u mesecu, odnosno dva puta mesečno zaječarskom Crvenom krstu.

„Ukoliko lice želi da ostvari pravo na besplatan obrok moraće prilikom prvog preuzimanja besplatnog obroka da potpiše izjavu kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da ne ostvaruje nikakva primanja i prihode i da zbog novonastale situacije nije u stanju da za sebe i članove svoje porodice obezbedi osnovne životne namirnice“, navode u Gradskoj upravi.

Crveni krst Zaječar će zatim vršiti isporuku besplatnog obroka uZaječaru i to u :

– Domu Crvenog krsta Zaječar – Obilićev venac bb od 10:30 do 11:30 od ponedeljka do subote

– i u Domu kulture Kotlujevac od 12:30 do 13:30 od ponedeljka do subote.

„Za lica koja ne ostvaruju nikakva primanja i prihode i imaju prebivalište na teritoriji Grada Zaječara ili su interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji Grada Zaječara, a stariji su od 65 godina isporuka besplatnog obroka će se vršiti na adresu prebivališta ili boravišta tih lica“, stoji u odluci Štaba. (Tačka 3. )

Tokom trajanja vanrednog stanja u Zaječaru će biti formiran poseban spisak lica-korisnika besplatnih obroka koji će važiti do prestanka istog, nakon čega će navedena lica moći da podnesu zahtev Centru za socijalni rad, u cilju pokretanja postupka za ostvarivanje prava na ovu uslugu.

Ukoliko neko lice bez relevantnog opravdanja pet puta ne dođe po obrok koji ga sleduje, izgubiće pravo na isti.

Neopravdanim nekorišćenjem prava na besplatan obrok pet puta gubi se pravo na besplatan obrok.

Sadržaj obroka je identičan obrocima koji se pripremaju u okviru programa narodne kuhinje i sastoji se od 0.5l kuvane hrane i lepinje od 0.300 grama. Ne može se preuzeti samo lepinja ili samo kuvano jelo.

Korisnik besplatnog obroka mora da obezbedi posudu u kojoj će primiti kuvan obrok, posuda mora da bude čista.

NAPOMENA ZA SELA

Poverenici civilne zaštite Štaba za vanredne situacije Grada Zaječara za ugrožena lica u selima koja ne ostvaruju nikakva primanja i prihode, sačiniće spiskove korisnika besplatnog obroka sa imenom i prezimenom lica, njegovom adresom prebivališta, brojem telefona, ukupnim brojem članova domaćinstva i da li je ili nije staračko samačko domaćinstvo (u porodici su samo lica starija od 65 godina).

Pomenuti spiskovi biće prosleđeni Centru za socijalni rad sa popunjenim i potpisanim izjavama iz tačke 3. ovog Uputstva. Navedene spiskove i navedene popunjene i potpisane izjave poverenici dostavljaju stručnim licima centra za socijalni rad.

Dinamika isporuke biće identična isporuci obroka korisnicima narodne kuhinje.

Dodaj komentar