Društvo Izdvajamo

Unija sindikata prosvetnih radnika: U OŠ „Branko Radičević“ u Boru nastavnici engleskog predaju nemački jezik

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Prošle godine u ovoj školi uveden je nemački jezik kao drugi strani jezik, ali su nastavu nemačkog jezika držali nastavnici engleskog jezika, koji su nestručni za izvođenje nastava nemačkog jezika. GO Unije Zaječar se pita kako je moguće da OŠ „Branko Radičević“ u Boru, u V razredu, kao drugi strani jezik ponovo nudi nemački jezik, ako nema stručnog profesora nemačkog jezika? Da li učenici u OŠ „Branko Radičević“ u Boru imaju prava na kvalitetno stručno obrazovanje ili ne?

Na Listi slobodnih mesta, na dan 24.08.2020. godine nalazi se i slobodno mesto od 77,77% nastavnika nemačkog jezika. Pravilnikom o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja propisano je da učenik bira strani jezik sa liste stranih jezika koje škola nudi u skladu sa svojim kadrovskim mogućnostima i izučava ga do kraja ciklusa. Škola može kao drugi strani jezik da ponudi i uvede onaj za koji ima resurse (stručne profesore).

Ipak, u ovoj školi je pretohodne godine uveden nemački kao drugi strani jezik, ali su nastavu držali profesori englesog jezika koji su nestručni za izvođenje nastave iz drugog predmeta.

Nastavnici francuskog jezika su prošle godine uputili podnesak kojim ukazuju na ovaj problem, odnosno da u OŠ „Branko Radičević“ u Boru nema stručnog kadra za nemački jezik, a da se taj jezik ipak uvodi, dok nastavnici francuskog (kojih ima) gube normu. Nažalost, ovaj problem sada postaje još veći i tome se mora stati na put.

Pored ovog problema, pohvalno je da je nakon pisanja sindikata o problemu nedostatka administrativnog radnika u ovoj školi, direktor škole u Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta ubacio i oglasio potrebu za administrativnog radnika. To pokazuje da je sindikat bio u pravu.

Nasuprot tome, OŠ „Branko Radičević“ u Boru je na Listi slobodnih mesta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (24.08.2020. godine), prikazala da ima slobodno 10,5 izvršilaca pomoćnih radnika (čistačica). Članom 15. Pravilnika o standardima i kriterijumima za finansiranje osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 73/2016 i 45/2018), propisano je da na 450 m2 školskog prostora za škole sa centralnim grejanjem, odnosno 400 m2 školskog prostora za škole sa grejnim pećima, ide jedan izvršilac. OŠ „Branko Radičević“ u Boru u matičnoj školi ima površinu od 3761 m2, dok površina koja je prikazana za IO Oštrelj iznosi 500 m2 (podaci iz JIS „Dositej“). Takođe, pregledom IO Oštrelj preko programa GeoSrbija, utvrđeno je da školski prostor nema površinu od 500 m2, nego oko 370 m2 te postoji sumnja da je direktor i dalje nastavio da dostavlja netačne podatke, suprotno članu 126. stav 1. i stav 4. tačka 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020). Kada podelimo ukupnu površinu matične škole sa 450 dobijamo da matična škola ima prava na 8,36 izvršilaca i plus 1 u IO Oštelj (ali ne može cela norma) to je oko 9,3 izvršilaca, a nije i nikako ne može da bude 10,5 i da direktor i dalje ne poštuje prethodno navedeni pravilnik, nego nastavlja da radi po starom.

Dodaj komentar