Društvo

U Zaječaru visok indeks zagađenosti vazduha!

Pitanja povodom zagađenja vazduha u Zaječaru aktuelna su godinama unazad jer se iz prakse može zaključiti da se zagađenje vazduha intenzivno povećava tokom zimskih meseci.

Kao glavni uzročnici zagađenja okrivljuju se prvenstveno privatna ložišta i dim iz dimnjaka toplana ali i loš standard koji stanovnicima Zaječara i ne pruža mogućnost snabdevanja kvalitetnog ogreva.

Faktori koji utiču na izraženo zagađenje jesu i aktuelni vremenski uslovi, ali i geografski položaj našeg grada, koji je jako blizu Boru. Mesec u kome smo trenutno je onaj mesec u godini kada vazduh možemo videti golim okom i osetiti njegov miris ili bolje rečeno  miris visoke koncentracije čvrstih čestica i gasova.

Ovaj amalgam štetnih suptaci svuda je oko nas, a štetnost za respiratorni sistem je velika.

Mnogi procenjuju da oko 2,5 miliona građana, što je jedna trećina stanovništva Srbije, živi u područjima u kojima nivo zagađenja vazduha prelazi granične vrednosti, utvrđene kroz domaće i EU propise.

Osetljiva populacija, kao što su deca, starije osobe i domaćinstava sa ograničenim pristupom zdravstvenoj zaštiti pogotovo su podložniji kardiovaskularnim i respiratornim bolestima. Ukoliko se osvrnemo na situaciju u kojoj se nalazimo još od marta 2020, jasno nam je da zagađenje vazduha može stvoriti dodati problem.

Indeks zagađenosti vazduha  (AQI) – uzima u obzir šest zagađujućih materija: čestice PM 2.5, čestice PM 10, ugljen-monoksid, sumpor-dioksid, azot-dioksid i ozon. Najveći zagađivač u datom trenutku diktira i broj koji odražava ukupan indeks zagađenja.

AQI skala kojom se zagađenje predstavlja, služi kako bi se komplikovan sistem merenja preveo u lako razumljiv, iz koga proističu direktni saveti za građane. Tako na osnovu indeksa zagađenja zastupljenog u vašoj okolini dobijate konkretna uputstva.

Mnogi stanovnici našeg grada su 22. novembra na svojim društvenim mrežama delili podatke o zagađenosti vazduha. Tog dana je u 17h bilo 536, a u 18h 691 EU AQI. Povodom ove situacije razgovarali smo sa građankom Zaječara, koja je bila vidno uzrujana povom visokog zagađenja vazduha u Zaječaru i ove godine.

,,Zagađenje vazduha u Zaječaru je svake zime ogromno, a desetak godina unazad se posebno osećaju u vazduhu čestice zagađenja koje peku grlo, nos i oči i koje zahtevaju nošenje kn 95 maske i na otvorenom. Sa padom standarda i nedostatkom poslova koji bi bili dovoljno plaćeni da građani mogu sebi kupiti kvalitetan ugalj, drva i ostale energente ili se priključiti na gradsko grejanje, došli smo u situaciju da ljudi kupuju najgori ugalj, takozvanu jalovinu, koji ne sagori nego izbacuje PM čestice kroz dimnjak u vazduh i grad nam je nepodnošljivo zagađen.

Ljudi ubacuju u kotlove i gume, plastične flaše i sve što može dati barem malo energije za grejanje jer nemaju finansijske mogućnosti da kupe kvalitetne energente ili da se priključe preskupom gradskom grejanju.

Pre dvadesetak godina je bilo mnogo više privatnih kuća i stanova priključeno na toplifikaciju grada Zaječara i zagadjenje je bilo mnogo manje. Sada postoje i razne aplikacije koje mere zagađenje vazduha i jedna od njih je AirCare aplikacija kojom SEPA, a to je Agencija za zaštitu životne sredine, meri zagađenje vazduha u svim gradovima Srbije. Tu aplikaciju mogu da koriste i obični gradjani i da prate zagađenje vazduha u svom gradu.

U Zaječaru postoje dva merna mesta gde se meri zagađenje vazduha, jedno je Zaječar-Kruševačka i drugo je Zaječar-22. decembra. Na ovom drugom mestu, u ponedeljak, 22. novembra, izmereno je zagađenje od 754 mernih jedinica u Zaječaru, najviše u celoj Srbiji, dva do tri puta više nego u svim ostalim mernim stanicama u Srbiji.

Ako je zelena zona zagadjenje do 30 mernih jedinica, žuta zona do pedeset, crvena do 100 i već je u toj zoni vazduh veoma zagađen, preko sto mernih jedinica je ljubičasta zona. U Zaječaru je svakog popodneva preko sto mernih jedinica zagađenje, jedino ako duva vetar ili pada kiša, aplikacija pokazuje na kratko, zelenu ili žutu zonu.”, izjavila je Mikaela Siljanoska Smičković, nastavnik solfedja u muzičkoj školi ,,Stevan Mokranjac” u Zaječaru.

Radi boljeg razumevanja čitave sitiuacije, konsultovali smo se i sa master ekologom Marinom Milanović.

,,Sa ekološke strane ovde je malo prostora za delovanje, jer problem počiva na ekonomskom problemu, odnosno na nemogućnosti opremanja domaćinstava i fabrika modernim alatima I tehnologijom.

Zaštita životne sredine, o kojoj svi toliko pričamo, predstavlja niz poteza iz različitih sfera, što ekonomskih i ekoloških, što drugih sfera, koji moraju biti dobro koordinirani, jer u suprotnom dolazimo do problema u kome se trenutno nalazimo.

Hronične i akutne posledice koje će ostaviti problem aerozagađenja su više nego jasne”, objasnila je Marina i zaključila da je aerozagađenje jedan veliki korak unazad u celokupnom ekološkom sistemu Srbije, koji kao država nikako ne uspevamo da prevaziđemo.

Dodaj komentar