fbpx
Društvo

U Zaječaru održana 80. sednica Gradskog veća

Na sednici Gradskog veća usvojen je Nacrt odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku poveravanja obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara, kao i Nacrt javnog ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Ugovor je sklopljen sa preduzećem „Nikolić prevoz“ doo Samarinovac, a pomenuta odluka je doneta na osnovu Člana 40. zakona o javnom privatnom partnerstvu.

Razmatran je i usvojen Nacrt rešenja o imenovanju glavnog urbaniste grada Zaječara.
Za glavnog urbanistu izabran je Ivan Stojanović, diplomirani inženjer arhitekture u Zaječaru. On je imenovan na period od 4 godine, a uslovi su bili da izabrano lice ima završeno visoko obrazovanje, licencu za rad i 10 godina radnog iskustva u oblasti arhitekture.

Data je saglasnost na program poslovanja JKP Vodovod Zaječar za ovu godinu, kao i JKP Zaječar –parking „Zaječar“ za 2019. godinu.

Data je saglasnost na plan i program poslovanja JKSP Zaječar za ovu godinu, kao i na program poslovanja JKP Higijena „Zaječar„ za 2019. godinu.

“ U programu poslovanja za 2019. godinu predviđene su nabavke auto smećara, buldožera ili još nekih mašina u cilju poboljšanja tog sektora.

Predviđena je i zamena vrelovodnih cevi na pojedinim sektorima“, istakao je direktor JKSP Zaječar IVan Žikić.

Razmatran je predlog zaključka o davanju saglasnosti za donošenje rešenja i zaključenje ugovora o davanju građevinskog zemljišta u zakup.

Usvojen je predlog zaključka o povlačenju predloga zaključka o davanju saglasnosti za donošenje rešenja i zaključenje ugovora o davanju građevinskog zemljišta u zakup utvrđen na 79. sednici Gradskog veća koja je održana 30. januara, kao i nacrt zaključka o davanju saglasnosti za donošenje rešenja i zaključenje ugovora o davanju građevinskog zemljišta u zakup.

“ Pomenuti predlog stavljan je van snage zbog promene u površini.

Budući potencijalni zakupac ima potrebu smanjenja površine, pa je bilo neophodno da se prethodni važeći zaključak Gradskog veća stavi van snage.

Što se nacrta zaključka tiče on je upotpšunjen listom izveštaja ovlašćenog sudskog veštaka iz predmetne oblasti.

Reč je zemljištu na kojem će se izgraditi naselje koja je predviđeno za radnike koji će raditi na mreži Turski tok.

Do smanjenja površine dolazi ne zbog smanjenja obima radnika, već zbog manjeg prostora za skladištenja robe odnosno materijala koji će im biti potrebni za gradnju toka“, istakla je marina milić, zamenica gradonačelnika.

Razmatran je izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Zaječara za 2018. godinu.

Dodaj komentar