Društvo

U oktobru dva posto manje nezaposlenih – ukupno 6999 lica

nsz
foto: radiomagnum.rs

U mesecu oktobru evidentirano je 13.530 nezaposlenih lica u Zaječarskom okrugu što je u odnosu na prošli mesec smanjenje za 128 lica ili za 7,7 odsto, a u odnosu na isti mesec prošle godine isto imamo smanjenje za 203 lica ili za oko 1,5 odsto. Prosečna starost nezaposlenih lica iznosi 40,33 godine, dok žena 39,38 godina, svi u proseku čekaju oko dve godine na zaposlenje, muškarci malo ispod dve, dok žene oko dve godine i četiri meseca.

-U poslednjih pet godina nije bilo drastičnog smanjenja niti povećanja broja nezaposlenih lica kako u opštinama okruga, tako i u gradu Zaječaru. Broj lica na evidenciji Filijale u zadnjih pet do šest godina kretao se od 13.800 do 15.000 lica na teritoriji okruga, a na teritoriji grada Zaječara od 7.000 do 7.500 lica.
Prvi put je u ovom mesecu broj nezapošljenih ispod sedam hiljada i sada iznosi 6.999 u gradu Zaječaru. Razloge ovakvom kretanju broja lica na evidenciji NSZ treba tražiti u činjenicama, da na teritoriji okruga, a i grada nije bilo značajnijih i većih investicija, a samim tim ni većeg zahvata za zapošljavanjem lica, a sa druge strane nije bilo ni značajnijeg otpuštanja radnika (zaposlenih) kako u privredi tako i u vanprivredi. U poslednje dve godine beleži se blagi i naznatan pad broja nezaposlenih lica na evidenciji kako na nivou okruga tako i grada, kaže za ,,Timok’’ Dejan Nedeljković, organizator informacionog sistema u zaječarskoj filijali.

Blagi pad broja nezaposlenih lica zabeležen je u poslednjih nekoliko meseci ove godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine i to kako na teritoriji okruga tako i u opštinama Zaječar, Knjaževac, Sokobanja i Boljevac.
U oktobru je evidentirano 6.999 nezaposlenih lica u gradu Zaječaru što je u odnosu na prošli mesec smanjenje za 144 lica ili za dva odsto, a u odnosu na isti mesec prošle godine imamo smanjenje za 75 lica ili za oko jedan odsto.
Prosečan broj lica na evidenciji Filijale Zaječar NSZ za grad Zaječar u toku 2014. godine iznosio je 7.332 lica, što je u odnosu na 2013. godinu smanjenje za 269 lica ili za 3,5 odsto.

NA EVIDENCIJI NAJVIŠE SREDNJOŠKOLACA
Od ukupnog broja nezaposlenih lica na evidenciji Filijale, najviše je srednjoškolaca sa III i IV stepenom stručne spreme, ukupno je njih 7.100 lice što čini više od polovinu ukupnog broja nezaposlenih lica ili 52,5 odsto, zatim slede lica sa I stepenom stručne spreme (nekvalifikovana lica ili lica sa i bez osnovne škole) njijh je 4.308 ili 31,8 odsto. Ostatak čine lica sa višom ili visokom stručnom spremom, a na evidenciji je čak i dva doktora nauka i pet magistra.
-Zanimljivo je istaći da se jedino broj visokoškolaca, odnosno lica sa visokom stručnom spremom povećavao, tako da je u poslednje pet šest godine taj broj skoro udvostručio (u decembru 2010. godine bilo je 539 lica sa viskom stručnom spremom, a u oktobru ove godine 857 lica) na teritoriji okruga, dodaje Nedeljković.
Najveći broj lica na evidenciiji Filijale su kod zanimanja u III i IV stepenu stručne spreme i to: automehaničar, metalostrugar, bravar, prodavac konobar, kuvar, ekonomski tehničar, mašinski tehničar, maturanti gimnazije (društvenog ili prirodnog smera), pravni tehničar, elektrotehničar energetike, poljoprivredni tehničar za proizvodnju bilja, dok kod zanimanja sa visokom stručnom spremom imamo zanimanja diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju, bankarstvo i finansije, diplomirane pravnike, diplomirane menadžere, diplomirane filologe, profesore fizičke kulture a u poslednje vreme imamo sve više i doktora medicine i doktora stomatologije.

U LETNJIM MESECIMA VIŠE POSLA
Tendencija je godinama unazad da rano proleće i u letnjim mesecima broj nezaposlenih opada. To je po rečima Nedeljkovića i normalno, jer je u tom period i veća pokretljivost radne snage. Tada su aktuelni sezonski poslovi, ugovori o povremenim i privremenim poslovima, veći broj onih koji rade na određeno vreme, poljoprivredni poslovi, niskogradnja, visokogradnja…U kasnu jesen i zimu broj nezaposlenih blago raste.

SVRŠENI SREDNJOŠKOLCI SE NE PRIJAVLJUJU ODMAH NA EVIDENCIJU
Većina onih koji završe srednju školu, a ne nastavljaju školovanje, ne prijavljuje se odmah na evidenciju nacionalne službe za zapošljavanje. Malo njih se odmah prijavi pa u tom period nije primetan veći broj nezaposlenih. I mnogi od njih se u letnjim mesecima bave sezonskim poslovima pa se kasnije prijavljuju na evidenciju.

AKCIONI PLANOVI ZAPOŠLJAVANJA U KNJAŽEVCU, SOKOBANJI I BOLJEVCU
U toku su lokalni akcioni planovi zapošljavanja za teritoriju opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac. U ovim opštinama bili su raspisani javni konkursi i javni pozivi vezani za stručnu praksu, za javne radove, za programe samozapošljavanja. U toku je sprovođenje ovih programa. U finansiranju ovih programa učestvuju lokalne samouprave iz svog budžeta, a deo Republika finansiranjem preko Nacionalne službe za zapošljavanje.

Izvor: radiomagnum.rs

Dodaj komentar