Društvo

Subvencije i stručne prakse dostupne u Nacionalnoj službi za zapošljavanje

Put do pronalaženja posla  može biti olakšan uz subvencije, plaćene stručne prakse ili plaćene obuke koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje . Podsticaji za nezaposlene i poslodavce predviđeni su programom aktivnih mera zapošljavanja za 2019. godinu.

Ukoliko do sada niste bili u radnom odnosu,a evidentirani ste na zavodu NZS-a (Nacionalne službe za zapošlavanje), možete konkurisati za programe samozapošlavanja, odnosno stručne prakse. Pokretanje posla može biti stimulisano od strane programa NZS-a u vrednosti od 200 000 dianra, za šta će vam biti potrebna i potvrda obuke za izradu biznis plana. Takođe ukoliko do sada niste bili zaposleni, možete konkurisati za program stručne prakse, tokom koje ćete u zavisnosti od stepena obrazovanja i vremena obuke imati pravo na mesečnu nadokandu od 16, 18 ili 20 000 dianra.

Takođe mere zapošljavanja podrazumevaju i subvencije poslodavcima ukoliko zaposle lica sa evidencije rada koja spadaju u kateogorije teže zaposljivih lica (mladi do 30 godina, stari preko 50 godina, Romi, žrtve porodičnog nasilja, kao i osobe koje su dugo na evidenciji rada). Poslodavci u okviru ovih mera subvencija mogu da konkurišu za sredstva u iznosu od 150.000 do 250.000 dinara. Subvencije poslodavci mogu dobiti i za usavršavanje svojih radnika, kao i upošljavanja osoba sa invaliditetom

Formulari i prijave povodom  za subvencije  nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje  link za konkurse NSZ-a.

 

Dodaj komentar