Društvo

Saveti poljoprivrednicima: Podrška proizvođačima suncokreta

foto: pixabay.com
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Poljoprivrednim proizvođačima koji su obavili žetvu suncokreta ostalo je još nekoliko dana, do 14 . novembra. za podnošenje zahteva Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja kako bi ostvarili finansijsku podršku za iporučen ili prodat suncokret ovogodišnjeg roda.

Nedavnim raspisivanjem javnog poziva, a na osnovu uredbe koja ima cilj ublažavanja posledica rasta cena i ulaznih troškova primarne proizvodnje, kao i održavanja stabilnosti u snabdevanju stanovništva hranom, olakšano je finansiranje jesenje setve pšenice, ostalih žita i uljane repice.

Finansijska podrška za poljoprivredne proizvođače utvrđena je u iznosu do 7,8 dinara po kilogramu isporučene, ili prodate količine suncokreta ovogodišnjeg roda i to pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom, skladištenjem, odnosno izvozom suncokreta za najviše 200 tona.

Pravo na finansijsku podršku proizvođači ostvaruju podnošenjem zahteva u skladu sa raspisanim javnim pozivom.

Zahtev se podnosi godine na propisanom obrascu koji se nalazi u okviru samog javnog poziva koji se može pronaći na veb sajtu Uprave za agrarna plaćanja

Uz ovaj obrazac, proizvođači suncokreta treba da dostave račun ili otkupni list, otpremnicu, odnosno dokaz o plaćanju u vidu overene potvrde o prenosu sredstava ili izvoda banke, kao i izjavu o kompenzaciji za isporučene i prodate količine suncokreta.

Dokumentacija se prilaže u originalu ili overenoj kopiji i mora da glasi na podnosioca zahteva.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine moguće je podneti neposredno, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11000 Beograd.

Finansijska podrška se isplaćuje do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje uredbe.

Pripremio: Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku

Dodaj komentar