Društvo

Saveti poljoprivrednicima: Nabavka novih mašina i opreme u stočarstvu u 2023, godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede–Uprava za agrarna plaćanja nedavno je raspisalo Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu za 2023. godinu.

Stočari mogu računati na mogućnost ostvarivanja prava na podsticaje ukoliko nove mašine i oprema pripadaju kategoriji za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane, zatim za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka. Takođe, podsticaji su namenjeni za nabavku mašina i opreme za mužu kao i opreme kojom se štiti dobrobit životinja, odnosno proizvodnja konzumnih kokošjih jaja, ali i držanje, odgoj i tov živine.

Pčelari mogu takođe ostvariti pravo na podsticaje po ovom javnom pozivu ukoliko imaju najmanje 5, a najviše 1000 košnica.

Stočari koji žele pomoć države moraju u Registru poljoprivrednih gazdinstava imati upisan odgovarajući stočni fond, ukoliko se bave proizvodnjom kravljeg mleka, najviše 19 krava.

Ukoliko se bave proizvodnjom ovčijeg i kozijeg mleka moraju imati adekvatan objekat, upisan Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom mesa takođe moraju imati objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata za najviše 19 goveda, ili 149 ovaca, ili 29 krmača, ili 99 tovnih svinja, najviše 3999 brojlera po turnusu, ili 399 tovnih ćurki po turnusu. Za investicije koje se odnose na proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, ukupni kapacitet objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji je 4.999 kokoška.

Proizvođači konzumnih kokošjih jaja moraju imati upisan objekat u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Prema pozivu, proizvođač dostavlja potrebnu dokumentaciju elektronski preko portala eAgrar, odnosno ePodsticaji i to račun, za nabavljenu mašinu u periodu od 1. marta 2022. do momenta podnošenja zahteva, a najkasnije do 2. oktobra 2023.

Pored zahteva i računa proizvođač prilaže otpremnicu, garanciju, fiskalni isečak i potvrdu o prenosu sredstava, odnosno izvod iz banke kojim se potvrđuje transakcija.

Ukoliko je mašina uvezena, prilaže se jedinstvena carinska isprava.

Pored dokumenata koji prate realizaciju investicije, poljoprivredni proizvođač, ukoliko želi da ostvari pravo na podsticaje, može da priloži i uverenja o izmirenim obavezama prema lokalnoj samoupravi i nadležnoj poreskoj upravi, ili da preko portala zatraži izdavanje uverenja po službenoj dužnosti. Od opštine prilaže i potvrdu da za istu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji donacije), kao i dokz da investicija nije predmet nekog drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Uverenja ne smeju biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a dokumenta moraju da glase na podnosioca.

Ukupna vrednost investicije za koju se podnosi zahtev je najmanje 80 hiljada dinara, za pčelarstvo 50 hiljada, dok je iznos pojedinačnog računa najmanje 25 hiljada (pčelarstvo 20 hiljada), kao i ako je iznos za svaku pojedinačnu stavku investicije na računu veći od 25 hiljada (pčelarstvo 20 hiljada).

Za nabavku novih mašina i opreme u stočarstvu država je opredelila, prema ovom javnom pozivu, 440 miliona dinara.

Najviši iznos sredstava koji poljoprivrednik može ostvariti po ovom javnom pozivu je 800 hiljada dinara.

Tehničku podršku stočarima u podnošenju zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, preko eAgrara, odnosno ePodsticaja pruža PSSS Agroznanje DOO Zaječar.

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje traje do 2 oktobra 2023.

Piše: Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku

Dodaj komentar