Društvo

Saveti poljoprivrednicima: Ishrana teladi kolostrumom

foto: pixabay.com

Prvo mleko po teljenju (kolostrum) predstavlja veoma dragocenu i nezamenjivu hranu mladoj teladi. Novorođeno tele nema antitela, jer se ona ne mogu preneti kroz placentu iz krvi majke. Iz tog razloga novorođeno tele pre konzumiranja kolostruma nije sposobno da se efikasno brani od raznih infekcija.

Otpornost teladi povezana je sa prisustvom gamaglobulina u krvi, koji u periodu pripreme za teljenje direktno iz krvi majke- krave prelaze u vime i tu se akumuliraju. Nedovoljno konzumiranje kvalitetnog kolostruma kod novorođene teladi dovodi do uginuća.

Od ukupnog broja teladi koja uginu u prvih šest meseci , više od 50% ugine u prvoj nedelji, dok od teladi koja uginu u prvih 6 meseci  90% ugine u prvom mesecu.

Visok sadržaj imunoglobulina u kolostrumu omogućava sticanje pasivnog imuniteta u prvim danima života. Telad počinje da proizvodi iste materije početkom druge nedelje života, što se normalizuje sa uzrastom od oko osme nedelje uzrasta. Telad se hrani kolostrumom dojenjem i napajanjem. Dobro je da se telad u prva 3 do 4 dana dok se kolostrum luči drže zajedno sa kravom. U tom slučaju telad konzumira više kolostruma od teladi koja se napajaju. U prva 24 časa telad mogu posisati 7 do 8 kg kolostruma dok četvrtog dana ova količina može biti i 10 kg. Teladi koja se napaja u prvim danima daje se 10 do 15% kolostruma u odnosu na telesnu masu od 3 do 5 napajanja. Posle deset dana kada dnevna kolicina mleka dostigne 6 kg dovoljno je jedno do  2 napajanja.

Mlado tele koje ne može koristiti kolostrum svoje majke treba hraniti kolostrumom druge krave oteljenje u slično vreme.

Pripremila: Ivanka Vidojković dipl. inž. stočarstva PSSS Zaječar Agroznanje doo Zaječar

Dodaj komentar