Društvo

Raspisan novi IPARD javni poziv za nabavku mehanizacije, opreme i izgradnju objekata

Raspisan je šesti javni poziv prema IPARD II programu u okviru takozvane Mere 1. Prema ovom javnom pozivu, oko 6 i po milijardi dinara opredeljno je za razvoj i unapređenje agrara. Sredstva su namenjena pre svega, za izgradnju i opremanje objekata, nabavku opreme i mehanizacije u okviru takozvanih sektora mleka, mesa, voća i povrća, ostalih useva (žitarice i industrijsko bilje), grožđa i jaja. Poziv uključuje podizanje zasada voća, povrća i grožđa, a isključuje nabavku novih traktora.

Prema aktuelnom pravilniku, za sektore mesa i mleka, donja granica vrednosti investicije je 5 hiljada, a gornja milion i evra. Za sektore voća, povrća, ostalih useva, grožđa i jaja, donja granica je takođe, 5 hiljada, a najviša vrednost investicije ide do 700 hiljada evra. Procenat povraćaja novca iznosi od 60-70% u slučaju da se radi o mladom poljoprivredniku, a u slučaju investicija na područjima sa otežanim uslovima primarne poljoprivredne proizvodnje, kao i investicija u obnovljive izvore energije, procenat povraćaja sredstava može biti i veći.

Uz zahtev, dostavlja se poslovni plan (za investicije do 50 hiljada evra obavezan je jednostavan poslovni plan, a za investicije preko ove sume, složen poslovni plan, popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine, kao i dokaz o obrazovanju ili iskustvu u poljoprivredi (diploma o stečenom obrazovanju, ugovor o radu na poslovima poljoprivrede), uverenja o plaćenom porezu. Preduzetnici dostavljaju i bilanse stanja i uspeha, odnosno poreske bilanse.

Ukoliko se investira u obnovljive izvore energije, treba podneti studiju izvodljivosti ili studiju opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Kod investicija u izgradnji i opremanju objekata dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana. Proizvođač koji nije vlasnik zemljišta dostavlja i ugovor o zakupu sa rokom važenja od najmanje 10 godina.

Za investicije u izgradnju objekata dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu, idejni projekat, odnosno projekat za izvođenje u skladu sa zakonom, kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.

Ukoliko se investicija odnosi na nabavku sadnog materijala, potrebno je dostaviti kopiju rešenja o upisu dobavljača u registar proizvođača sadnog materijala.

Uz zahtev za odobravanje projekta proizvođač dostavlja i sertifikat o organskoj proizvodnji, odnosno kopiju izvoda iz Agencije za privredene registre za zemljoradničku zadrugu ukoliko je njen član.

Podnošenje zahteva za odobravanje projekta Upravi za agrarna plaćanja traje do 10. septembra 2021. godine.

Piše: Saša Stamenković, dipl. ing. poljoprivrede za ekonomiku

Dodaj komentar