Društvo

Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Majke đaka prvaka u susret 1. septembru

Atlas Servis - 24h pomoć na putu

ilustracija/pixabay.com

UČENICI – REDARI I LIDERI U BORBI SA KOVID 19 U ŠKOLI

Nekoliko dana čitam “Upustvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole” i razmišljam o onima koji će pobrojane mere i aktivnosti izvršavati. Posebno o učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Najviše me interesuje ko će sve što je potrebno da obezbedi i uradi i kako, jer kada se zna kako – onda je lako.

Velika je uloga roditelja i zajednice u tome, jer se u sprečavanju KOVIDA 19 da uđe u školu, mora pokazati negostoprimstvo u celoj zajednici na području škole. U tome će glavnu ulogu imati đački roditelji koje će pokretati zajednicu, jer su oni najviše motivisani da sačuvaju zdravlje dece. Ali, treba uključiti i đake, koji će sami primenjivati veći broj mera zaštite.

Treba napraviti takvu pedagošku klimu u školi da učenici budu akteri i učesnici borbe s KOVIDOM 19 u školi, a ne lutke ili olovni vojnici kojima će se navlačiti maske na lice ili nešto drugo sa njima činiti da bi u školi sve bilo u redu. Škola mora da se odluči za startegiju: ili će naredbama i kaznama da uvodi KOVID 19 RED U ŠKOLU ili će to biti učinjeno svesnim angažovanjem svih učesnika u borbi sa KOVIDOM 19 u školi.

U takvom razmišljanju podsetih se da će učitelji čim se đaci okupe u razredu, ubrzo odrediti redare i dati im zadatke, kako bi i oni zajedno sa njima doprineli higijenskom životu i uspešnom radu razreda. Oni treba da pripreme tablu, da donesu kredu, da provere da li su klupe na svome mestu, da li je provetrena učionica i još ponešto što im učitelj zada. U odnosu na obaveze iz Uputstva učitelj im može zadati da izvrše još neki zadatak.

U ostalom kada se radi o primeni Uputsva u nižim razredima osnovne škole od 1. do 4. razreda, učitelji najbolje znaju kako mogu da aktiviraju učenike, tako da ovo pisanije treba da shvate samo kao podsećanje na još neke mogućnosti koje bi doprinele da u škole ne uđe KOVID 19. Elem, REDARI mogu biti veoma korisni u borbi sa KOVIDOM 19!

Posebno, da kontrolišu i opominju uečenike da nose maske, da peru ruke, da se drže na bezbednom odstojanju, da se pravilno ponašaju u učionici, đačkoj kuhinji, toaletu i za vreme odmora. Za grupu čiji je redar, on će biti veoma počastvovani, osetiće se važnim i odvornim da u saradnji sa učiteljma sve pomenute i druge zadatke solidno obavi. Naravno da će za to biti pohvaljen.

Treba imati u vidu da sve što je pomenuto u Uputstvu traži objašnjenje. Svako ZAŠTO mora da ima i svoje ZATO. Kako za roditelje, tako za nastavnike i zaposlene u školi, a posebno za učenike. Ako im se pažljivo i prosto, jednostavno ispriča šta treba i zašto to da rade, može se očekivati pobeda nad KOVIDOM 19 u školi. Primena Uputstva je ustvari učenje kako se treba boriti protiv zaraznih bolesti u školi, a učenje mora da se odvija po svim principa didaktike.

U školi, među učenicima, vremenom se uspostave i LIDERI. To su oni učenici koje učenici sami izaberu, koji se učenicima svojim ponašanjem nametnu. Njih učenici vole, oponašaju i slede. Dok su REDARI najbolji đaci i poverenici školske administracije, LIDERI to nisu. Često su protiv reda u školi. Oni bi mogi biti protiv, recimo, nošenja maski. Ali, i pored toga ako im se ljudski i sa razumevanjem priđe, oni mogu biti veoma korisni u borbi protiv KOVIDA 19, na izvršavanju istih zadatka koje izvršavaju redari. Ako ih učitelji nagovore da nose maske, peru ruke, i ponašaju se u skladu sa Uputstvom, njih će učenici u razredu ili grupi kojoj pripadaju, slediti. U protivnom, oni će prkositi i KOVIDU 19 i školskom redu koji treba da nastane primenom mera iz Uputstva.

Elem, neće se Uputstvo primnjivati samo jedan dan u školi. Potrajaće to do kraja školske godine, a možda će se primenjivati i sledeće, obogaćeno novim zadacima i efikasnijim merama protiv KOVID 19, na osnovu iskustava stečenih tokom procesa primene Uputstva u praksi. To je proces učenja kako se možemo odbraniti od, ne samo KOVIDA 19, nego i od drugih zaraznih bolesti u školi i u životu.

U Rajcu, 20. avgusta 2020. godine,
Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Dodaj komentar