Društvo

Prvu ratu poreza izmiriti do 17. februara!

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju obaveštava poreske obveznike da u petak, 17. februara, ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu u ovoj godini.

Po zakonu, ova obaveza mora da se plati do 15. februaru, međutim rokovi su pomereni na 17. zbog praznovanja Dana državnosti.

Na uplatnicama treba da se upiše iznos jednak poslednjoj uplati sa prošlogodišnjeg rešenja.

Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.

Kašnjenje u plaćanju kvartalnih iznosa poreza na imovinu u roku, povlači sigurnu obračunatu kamatu, ali i moguću kaznu od 5.000 dinara.

Poreskim obveznicima koji ne izmiruju svoje obaveze po rešenjima o odlaganju plaćanja poreskog duga – reprograma, biće ukinuta rešenja i prinudno naplaćen zaostali dug uključujući i kamatu koja je trebalo da bude otpisana.

Dodaj komentar