Društvo Izdvajamo

Poznat spisak učenika koji su dobili kredit za 2019/2020. godinu

ilustracija/pixabay.com

Predlog liste kandidata koji su dobili učeničke kredite za ovu školsku godinu je objavljen, a svi kandidati koji smatraju da su oštećeni tokom procedure konkurisanja i bodovanja, imaju pravo da u roku od osam dana od momenta objavljivanja preliminarnih rezultata, prilože žalbu na rang listu.

Konkurs Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za učeničke stipendije i kredite bio je otvoren do 30. septembra.

Za dodelu kredita mogli su konkurisati učenici prvog razreda srednje škole koji su u višim razredima osnovnog obrazovanja postizali odličan uspeh na kraju godine. Učenici od drugog do četvrtog razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima imali odličan uspeh, a svi oni moraju imati i odličnu ocenu iz vladanja.

Ukoliko nisu tačno navedeni neki od elemenata za bodovanje koji su navedeni u KONKURSU, kandidati treba da dostave  DOKUMENTOVANE PRIGOVORE preko škola koje pohađaju, uz popunjen obrazac (koji možete preuzeti ovde), najkasnije do 22.11.2019. godine. Prigovori koji nisu dokumentovani neće se razmatrati.

Broj učeničkih kredita i stipendija se utvrđuje prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije.

Učenički kredit isplaćuje se u najviše 10 mesečnih rata, a Učenicima kojima je odobren učenički kredit dužni su da u najkraćem roku otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko nisu otvorili u prethodnim godinama, kako bi Ministarstvo vršilo uplate kredita preko računa.

Dodaj komentar