Društvo

Podsticaji u poljoprivredi u 2020. godini

Atlas Servis - 24h pomoć na putu

Novčana sredstva po nedavno objavljenoj Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini uobičajeno su namenjena sprovođenju agrarne politike kroz realizaciju direktnih plaćanja, mera ruralnog razvoja, kreditiranja poljoprivrede, posebnih i IPARD podsticaja u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za ovu godinu. 

Zahvaljujući sredstvima u ukupnom iznosu od nešto više od 18,3 milijarde dinara, poljoprivredni proizvođači će u ovoj godini moći da računaju na isplatu takozvanih direktnih plaćanja u poljoprivredi, izjavio je za portal „Zaječar online“ Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku.

Prema njegovim rečima podrsticaji se pre svega odnose na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u iznosu od 5200 dinara po hektaru za koje mogu podnositi zahteve od 1. marta do 30. aprila Upravi za trezor .  

“ Stočari u sektoru za mleko i ove godine dobijaće premiju u iznosu od 7 dinara po litru.
Za kvalitetne priplodne mlečne i tovne krave, kao i tovne bikove, farmerima će se isplaćivati podsticaji u iznosu od 25 hiljada dinara po grlu, dok je za kvalitetne priplodne tovne krave i tovne bikove iznos povećan na 40 hiljada“, navodi Stamenković.

Da bi ostvarili ove podsticaje po grlu, uslov je da farmeri poseduju najmanje 3 kvalitetna priplodnja grla.

Stamenković ističe da su podsticaji od 40 hiljada dinara namenjeni proizvođačima koji drže krave dojilje starosti preko 24 meseca čistih rasa ili meleza (hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten i salers), a koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa. 

„Podsticaji koje mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji se bave čuvanjem krava za uzgoj teladi za tov su i ove godine 20 hiljada dinara po grlu. Da bi ostvatili podsticaje, uslov je da  imaju najmanje dva grla za uzgoj teladi za tov“, kaže Stamenković.

On dalje ističe da je iznos od 15 hiljada dinara po grlu predviđen i ove godine za tov junadi po grlu uz uslov od najmanje 3 grla po zahtevu, a 2 hiljade za jagnjad,  koliko i jarad, odnosno hiljadu dinara za tov svinja po grlu, uz uslov od najmanje 10 grla po zahtevu. 

Proizvođači mogu tokom godine podneti do 3 zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

„Što se tiče kvalitetnih priplodnih ovaca i ovnova, koza i jarčeva podsticaji su ostali isti kao i prošle godine, 7 hiljada dinara po grlu, a za kvalitetne priplodne krmače i nerastove biće izdvojeno 15 hiljada po grlu.
Proizvođači koji drže roditeljske kokoške takozvanog teškog tipa (za tov), takođe mogu ostvariti podsticaje u iznosu od 60 dinara po grlu, kao i za roditeljske kokoške lakog tipa (za proizvodnju jaja) u iznosu od 100 dinara po grlu. Za roditeljske ćurke dobijaće se 300 dinara po grlu“, naglašava Stamenković.

Prema njegovim rečima, pčelari i u ovoj godini mogu da računaju na podsticaje po košnici u iznosu od 720 dinara.

U ovoj, poslednjoj godini IPARD II programa, proizvođačima je namenjeno blizu 4 milijarde dinara za podsticaje.

Dodaj komentar