fbpx
Društvo

Odbornici Skupštine grada doneli Odluku o pristupanju izradi Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara

Odbornici Skupštine grada Zaječara na današnjem zasedanju doneli su Odluku o pristupanju izradi Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara.

Pod ovim planom podrazumeva se dokument koji se zasniva na identifikovanju normativnih, institucionalnih, organizacionih i praktičnih rizika za nastanak korupcije i na sprovođenju mera za njihovo otklanjanje.

U obrazloženju ove odluke navodi se da je dokument zasnovan na otklanjanju uzroka za nastanak korupcije, zloupotreba i nepravilnosti i otklanjanju lošeg upravljanja u najširem smislu reči.

Svrha ovog dokumenta, odnosno njegovog usvajanja efikasne primene konzistentnog praćenja i merenja efekata jeste da jedinice lokalne samouprave učini otpornim i osetljivim na koruptivne rizike koji postoje u okviru u kom lokalna samouprava ostvaruje svoje nadležnosti, odnosno da u perspektivi utiče na smanjenje korupcije.

Izrada pomenutog plana u skladu je i sa jednim od ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji koja u periodu od 2013. do 2018. godine takođe prepoznaje problem nepostojanja sistemske antikorupcijske politike na nivou jedinica lokalne samouprave.

Dodaj komentar