Društvo

ODBORNICI ODBACILI PREDLOGE OPOZICIJE NAMENJENE PREDUZETNICIMA, DECI, ALI I ODLUKE VEZANE ZA FINANSIRANJE GITARIJADE….

Na početku današnjeg zasedanja Skupštine grada Zaječara većinom glasova odbornici su odbacili zahteve za dopunu dnevnog reda odborničke koalicije „Pobeda za naš grad“, koji su se odnosili na predlog Odluke o  osnivanju fonda za finansijsku pomoć deci i omladini oboleloj od teških bolesti, poništaj odluke koji se odnosi na suorganizatorstvo Cekita i Gitarijada Festa a kao i Predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima sa teritorije grada Zaječara za nabavku mašina i opreme.

Iako se pred odbornicima po treći put našao predlog Odluke o poništaju Odluke Privremenog organa grada Zaječara, broj: 036-2/2017 od 27.02.2017. godine(„Sl. List grada Zaječara“, br. 9/2017 i 24/2017),tj poništaj odluke koji se odnosi na suorganizatorstvo Cekita i Gitarijada Festa, oni ovu odluku opet nisu uvrstili u dnevni red.

Miloš Stojadinović, predsednik GrO “Demokratske stranke” u Zaječaru istakao je da će odbornička grupa “Pobeda za naš grad” nastaviti da insistira na ovoj odlci do njenog usvajanja.

“ Kako mnogi članovi ove odluke nisu ispoštovani (nije potpisan ugovor o saradnji, nije podnet odvojen finansijski izveštaj sa poslednje Gitarijade Skupštini) i kako Cekit kao ustanova više nepostoji, smatramo da je neophodno poništiti ovu odluku i uvesti Gitarijadu u legalne tokove poslovanja, jer do danas odbornici i građani nemaju uvid u tokove gradskog novca sa nekoliko poslednjih Gitarijada“, ističu odbornici koalicije „Pobeda za naš grad“ i dodaju:

“ Nadamo se da će se većina odbornika kada dođe vreme za glasanje ovoga puta voditi interesima Zaječara i njegovih građana, a ne uskostranačkim direktivama kako je do sada bio slučaj i da će pomenute odluke bite usvojene“.

Odbornici Skupštine grada Zaječara odbacili su Predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima sa teritorije grada Zaječara za nabavku mašina i opreme, koji su podneli odbornici koalicije ” Pobeda za naš grad”.

Lider pomenute koalicije, dr Nenad Ristović istakao je da opoziciona odbornička grupa smatra da postoji objektivne potrebe donošenja ove odluke.

” Imajući u vidu izuzetnu potrebu grada za privrednim razvojem, ali i podsticanjem privrednih aktivnosti, kao i nužnosti ostvarenja politike zapošljavanja našeg grada, i podstaknuti činjenicom da je predlogom budžeta za 2018. za razvoj preduzetništva predviđeno svega 1.500.000 dinara, što je približno iznosu godišnje bruto zarade pomoćnika gradonačelnika za razvoj preduzetništva… opravdano smatramo za krajnju nužnost donošenje ovakve i sličnih odluka.

Osim pohvale pomoćnika gradonačelnika za poljoprivredu da je grad potpisao Protokol o saradnji sa Privrednom komorom Srbije odnosno grada Zaječara, nisam upoznat da je neko od predstavnika grada razgovarao sa bar jednim preduzetnikom sa teritorije grada.

Ni jednog preduzetnika niti poljoprivrednika niko nije pozvao na razgovor da ga pita šta da tišti i koje probleme ima.

Zato smatramo da bi donošenje ovakve odluke bilo prvi korak u smeru ponovnog uspostavljanja poverenja između zaječarskih privrednika i Gradske uprave, koje je u prethodnim godinama potpuno izgubljeno nepopularnim merama koje gradska vlast donosila”, stakao je Ristović.

Međutim, pomenuti predlog odluke gradski odbornici nisu uvrstili u dnevni red, smatrajući da dodela bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima sa teritorije grada Zaječara za nabavku mašina nije adekvatna.

Dodaj komentar