Društvo Izdvajamo

Od ponedeljka počinju da rade kafići uz obavezne mere prevencije

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Na osnovu zajedičkog dogovora predstavnika većine ugostiteljskih objektata i predstavnika ŠVS, na sastanku održanog 04.05.2020.g., ugostiteljski objekti (restorani, kafići, barovi, lokali i drugi ugostitrljski objekti) na teritoriji grada Zaječara, sem noćnih klubova, mogu početi sa radom, počevši od 07,00 sati, dana 11.05.2020.g.

Do 01.06.2020.g. ugostiteljski objekti ne mogu, nakon ukidanja zabrane kretanja, raditi duže od 22,00 sata, a do tada najduže do jedan sat pre početka zabrane kretanja.

Ugostiteljski objekti pre početka rada moraju ispuniti uslove propisane ovim Zaključkom i od nadležnog odeljenja gradske uprave Zaječar pribave rešenje za postavljanje letnje bašte na javnoj površini.

Uslovi koje ugostiteljski objekti moraju da ispune za početak rada su:

Obavezna zaštitna oprema:

1. Napraviti plan rada u pogledu organizacije funkcionisanja u uslovima primene neophodnih mera zaštite.

2. Obezbediti potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme za zaposlene i dezinfekcionih sredstava za zaposlene i korisnike.

3. Obavezno je pravilno nošenje lične zaštitne opreme svih zaposlenih tokom radnog procesa (maske, radne uniforme i po potrebi rukavice). Zaposleni koji direktno komuniciraju ili uslužuju goste i korisnike poželjno je da koriste i vizir.

4. Gosti u ugostiteljske objekte moraju ulaziti sa maskom, koja se mora nositi i prilikom preuzimanja hrane i pića putem kućne dostave ili šalterske prodaje. Bez maski u prostoru objekta mogu boraviti samo gosti dok su za svojim stolom. U svim ostalim prilikama boravka u prostoru objekta, dolaska/odlaska, naručivanja, preuzimanja, plaćanja na pultu, korišćenja sanitarnih prostorija, gosti moraju da nose masku (ili drugi vid zaštitne pokrivke za nos i usta i rukavice).

5. Pre korišćenja vode za piće u objektu, otvoriti sve slavine i pustiti da voda ističe srednjim mlazom sve dok se ne ispusti cela zapremina vode u cevima, odnosno dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike (izgubi eventualno prisutnu boju i mutnoću i ustali joj se temperatura).

6. Pre početka rada, potrebno je sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija.

7. Na ulazu u objekat postaviti dezo-barijere i dozere za dezinfekciju ruku (u skaldu sa mogućnostima – bez kontaktni dozeri).

8. Raspored stolova u zatvorenom ili otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata organizovati tako da razmak između gostiju koji sede za istim ili susednim stolovima, ne bude manji od propisane socijalne distance od dva metra. U suprotnom obezbediti fizičke barijere (od pleksiglasa ili drugog punog materijala) koji će deliti prostor između stolova, u visini koja je iznad visine glava gostiju koji sede.

9. Pojačati higijenske mere u celom objektu. Pranje obavljati sredstvima koja se redovno koriste uz češću primenu mera dezinfekcije prostora, površina i predmeta, posebno onih koji se često dodiruju (kvake, pultovi, ručke ormarića, sudopere, stolovi, stolice, prekidači za svetlo, slavine, ključevi i sl.). Povremeno obaviti i dezinfekciju pristupnih prilaza objektu. Sto i stolice nakon odlaska gosta obavezno dezinfikovati.

10. Izbaciti iz upotrebe posluživanje gostiju kečapom, senfom, sosevima, uljima, slanicima, šećerom, čajevima i sličnim iz posuda za zajedničku upotrebu, kao i samousluživanje pribora iz zajedničkih gondola.

11. Koristiti papirne menije za jednokratnu upotrebu koji se bacaju posle svakog gosta ili eventualno menije za višekratnu upotrebu, pogodne za dezinfekciju, koji se moraju dezinfikovati posle svakog gosta. Može se koristiti i isticanje menija na površinama vidljivim gostima kako bi se smanjio kontakt sa mogućim kontaminiranim površinama.

12. Kontrolisati postupak pranja posuđa – obavezno mašinsko pranje ili, ako za to nema uslova, pranje deterdžentom na što višoj temperaturi uz završnu dezinfekciju namenskim dezinfekcionim sredstvom.

13. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni u skladu sa uputstvom proizvođača vezano za namenu, koncentraciju, način primene i neophodno kontaktno vreme. Strogo voditi računa da dezinfekciono sredstvo ne dođe u kontakt sa hranom.

14. Prilikom pripreme hrane potrebno je pridržavati se uobičajenih principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom, sa ciljem smanjenja uvek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom.

15. Posebnu pažnju obratiti na korišćenje sanitarnih prostorija i to:

• Na ulaznim vratima u sanitarne prostorije postaviti obaveštenje o obaveznoj dezinfekciji ruku pre i nakon korišćenja. Opciono i ispred ulaznih vrata u sanitarne prostorije postaviti dozer sa dezinfekcionim sredstvom.

• Kontrolisati ulazak posetilaca u sanitarne prostorije – ulazak dozvoljen samo po jednoj osobi;

• Prilikom ulaska, osoba mora imati masku;

• Na ulazu i prilikom izlaska osoba mora izvršiti dezinfekciju ruku;

• U sanitarnim prostorijama moraju biti na raspolaganju tečni sapun, topla voda i jednokratni papirni ubrusi za ruke ili aparat za sušenje ruku, kao i dozer sa dezinfekcionim sredstvom za ruke na bazi 70% alkohola (opciono drugi preporučeni dezinficijens) – u skladu sa mogućnostima preporučuju su beskontakgni dozeri;

• Više puta u toku dana (minimalno na svakih 30 minuta rada), sprovesti čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostorija, podova i svih površina sa kojima se dolazi u kontakt.

16. Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlaganje otpada u objektu i bašti -upotrebljenih maski, rukavica i drugog otpada – kesa u kanti sa pedalom za nožno otvaranje. Otpad se sakuplja u odgovarajuće kese koje se dalje tretiraju u skladu sa procedurom za upravljanje medicinskim otpadom, uz propisane mere zaštite.

17. Ugostiteljske objekte redovno provetravati, u skladu sa vremenskim prilikama, prirodnim putem (otvaranjem prozora). Ne koristiti veštačku ventilaciju zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima ukoliko se radi o split sistemu (sistem u kome vazduh cirkuliše unutar prostorije prolaskom kroz unutrašnju jedinicu klima uređaja bez razmene istog sa spoljnim svežim vazduhom).

18. U svim ugostiteljskim objektima, u skladu sa mogućnostima, odvojiti postupke naplate usluga od poslova usluživanja hrane (zaposleni koji poslužuje hranu i piće ne može da obavlja naplatu usluge).

19. U postupku naplate usluga favorizovati beskontaktno plaćanje karticama (korisnik prislanja karticu automatu za očitavanje, bez dodirivanja iste od strane zaposlenog). Ako se usluga plaća gotovinom, neophodna je dezinfekcija ruku/rukavica nakon svake naplate, a pre bilo koje druge radnje.

20. Za korisnike usluge po tipu porudžbine (šaltersko izdavanje, kiosci) ukoliko je moguće razdvojiti postupak naručivanja i plaćanja od postupka izdavanja proizvoda – poslove obavljaju dve osobe na različitim pultovima uz poštovanje socijalnog distanciranja. Obavezna je dezinfekcija ruku i pulta posle svakog kupca, kao i nakon svake pojedinačne radnje (nakon svake naplate, a pre izdavanja narudžbine u situacijama kada to radi ista osoba).

U skladu sa mogućnostima, postaviti pregrade/zaštitu između zaposlenih i korisnika, od pleksiglasa ili drugog materijala koji se može prati i dezinfikovati. U skladu sa mogućnostima jasno obeležiti puteve pristupa i udaljavanja od objekta, kako bi se izbeglo stvaranje gužvi, uz poštovanje socijalne distance – održavanja rastojanja između klijenata od najmanje dva metra dok čekaju na uslugu naplate ili preuzimanja hrane i pića (npr. vidljivo označavanje linijama na asfaltu).

21. Na vidnim mestima postaviti obaveštenje sa merama prevencije (održavanje rastojanja, nošenje maski i rukavica prilikom preuzimanja, dezinfekcije ruku, uz preporuku kratkog zadržavanja).

22. Na spoljnoj strani pultova dostupno kupcima, postaviti dozer pumpu ili pumpicu sa raspršivačem sa dezinfekcionim sredstvom.

Dostava hrane i pića – ketering

1. Zaposleni je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice (poželjno i vizir).

2. Obavezno najaviti dolazak (telefonom ili javljanjem na interfon).

3. Prilikom predaje porudžbine držati što veću moguću distancu od klijenta.

4. Nakon primanja gotovine od korisnika, obavezno izvršiti dezinfekciju rukavica.

5. Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba sprovoditi što češće (preporučljivo nakon svakog završenog “kruga dostave”).

Lična higijena zaposlenih:

1. Najvažnija je higijena ruku, što podrazumeva češće pranje ruku, sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi, obavezno nakon korišćenja toaleta, pre pripreme, služenja ili konzumiranja hrane, nakon kašljanja, kijanja i korišćenja maramica za nos, kontakta sa površinama koje se često dodiruju, pre stavljanja i nakon skidanja rukavica, nakon kontakta sa gostima ili korisnicima usluga i dr. Nakon pranja, dezinfikovati ruke (preporučuju se dezinficijensi na bazi minimun 70 odsto alkohola).

2. Izbegavati dodirivanje očiju, usta i nosa.

Poslodavac u obavezi da obavesti zaposlene

1. Praćenja sopstvenog zdravstvenog stanja i prijavljivanja u slučaju pojave simptoma respiratorne ili crevne bolesti i povišene telesne temperature, uz obavezu telefonskog javljanja pretpostavljenom, i obaveznog nedolaska na posao i daljeg postupanja u skpadu sa zvaničnim preporukama (javljanja u Covic-19 ambulanti);

2. Korišćenja lične zaštitne opreme (maska, radna uniforma, rukavice, a u slučajevima u kojima nije moguće izbeći blizak kontakt, manje od dva metra, i vizir);

3. Poštovanja socijalne distance – udaljenost od dva metra u skladu sa mogućnostima tokom svih procesa rada, ali i tokom pauza;

4. Sprovođenja mera pojačane lične higijene, posebno češćeg pranja i dezinfekcije ruku;

5. Sprovođenja mera pojačane opšte higijene – češće pranje i dezinfekcija prostora, površina, opreme;

6. Redovnog provetravanja prostora.

Poslodavac prati zdravstveno stanje zaposlenih

1. Sprovodi praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih pri dolasku na posao (putem beskontaktnog merenja telesne temperature ili praćenjem pojave simptoma bolesti).

2. Odmah vrši udaljenje sa radnog mesta zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti – povišena telesna temperatura, simptomi (čak i blagi) respiratorne ili crevne bolesti.

3. Prostor u kome je boravila takva osoba provetriti, detaljno dezinfikovati sve površine, predmete, pribor i opremu namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje kompletne lične zaštitne opreme.

4. Zaposlene koji su bili u bliskom kontaktu (obavljali poslove na manje od dva metra rastojanja) sa osobom kod koje je potvrđena Covid-19 infekcija se smatraju izloženim i dalji postupak je u skladu sa preporukama nadležnih zdravstvenih institucija i sanitarne isnpekcije

5. Organizovati češće, kraće, pauze za odmor zaposlenih za vreme rada, obzirom na obavezu nošenja lične zaštitne opreme i potrebu dosledne primene drugih mera prevencije, što dodatno zamara i opterećuje zaposlene.

Navedene preporuke će se u skladu sa odlukama Kriznog štaba RS i Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, stanjem na terenu i faznom pristupu u organizaciji i radu ugostiteljskih objekata, prilagođavati i po potrebi dopunjavati ili menjati.

Dečije igraonice i noćni barovi za sada ostaju zatvoreni, kao i sportski objekti zatvorenog tipa, osim teretana i fitnes klubova, na teritoriji grada Zaječara.

Izvor: zajecar.info

1 komentar

  • jel tako i u ŠOLJICU ? s va sreca pa on i ne izdaje fiskalne racune tako da ne moramo da se i kupamo..sram te bre bilo komandante..i tebe i tvoje lopovcice..dolazi kraj..

Dodaj komentar