fbpx
Politika

Obrazovana komisija za planove grada Zaječara

Obavljanje stručnih poslova u postupku izrade i sprovođenja planskih dokumenata, stručna provera usklađenosti urbanističkog projekta sa planskim dokumentom i ovim zakonom, kao i davanje stručnog mišljenja po zahtevu nadležnih organa uprave biće zadatak Komisije za planove grada Zaječara koja je danas obrazovana Odlukom gradskih odbornika.

Komisiju će činiti Ivan Stojanović, diplomirani inženjer arhitekta, glavni urbanista grada Zaječara na mestu predsednika, Andrija Dončev diplomirani inženjer arhitekture v.d. direktora JP “Urbanizam i izgradnja” u svojstvu zamenika predsednika, ali i sledeći članovi:

Dodaj komentar