fbpx
Politika

Narodna stranka Zaječar: Postupanje JKP “Zaječar parking” je u suprotnosti sa javnim interesom i na štetu Zaječaraca

Narodna stranka Zaječar oglasila se saopštenjem povodom postupanja JKP “Zaječar parking”, koje je u suprotnosti sa javnim interesom i na štetu Zaječaraca.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Poštovani GRAĐANI Zaječara,

Ovih dana, veći broj građana Zaječara suočen je sa prinudnom naplatom za neplaćene dnevne karte za parkiranje Javnom preduzeću “Zaječar parking“, ali sada za te neplaćene obaveze više ne duguju ovom javnom preduzeću, nego izvesnoj firmi “JN&AN” iz Paraćina, i te neplaćene obaveze koštaće ih nekoliko puta više!???!

Do ovoga je došlo, jer je JКP “Zaječar parking“ zaključio ugovor sa pomenutom firmom iz Paraćina kojim ustupa svoja potraživanja, tj. prodaje deo svojih potraživanja ovoj firmi, a onda ih ona prinudno naplaćuje od naših građana, kao i gostiju koji su posećivali naš grad, ali uvećane za troškove angažovane advokatske kancelarije i troškove izvršenja.

S tim u vezi, pravni tim Narodne stranke u Zaječaru ima obavezu da građanima ukaže na sledeće:

Ovakvo ustupanje potraživanja javnog preduzeća je svakako protiv javnog interesa, interesa svih građana Zaječara, i protivi se osnovnim ustavnim načelima na kojima se zasniva Republika Srbija. Republika Srbija je, prema Ustavu, pored vladavine prava, zasnovana i na načelima socijalne pravde, te su i javna preduzeća čiji su osnivači država ili jedinice lokalne samouprave, prilikom obavljanja svoje delatnosti u obavezi da se uzdržavaju od postupanja koja za posledicu imaju otežavanje ekonomskog položaja građana.

Nadležni iz JКP “Zaječar parking“ su očigledno rešili da zanemare ovu svoju obavezu. Dalje, javna preduzeća su osnovana sa ciljem da pružaju usluge od javnog interesa, radi zadovoljenja interesa svih građana jedne zajednice, a ovakvo postupanje JКP “Zaječar parking“, predstavlja zloupotrebu prava na štetu građana, na štetu javnog interesa.

Logično bi bilo da JКP “Zaječar parking“, kome su ova potraživanja rezultat redovnog poslovanja, ima u svojoj organizacionoj strukturi, kvalifikovane radnike koji bi se bavili naplatom ovih potraživanja. Pa čak, ukoliko to ipak nije u stanju, trebalo bi da se obrati za pomoć SVOM OSNIVAČU, GRADU ZAJEČARU, koji ima zakonsku obavezu da pomogne funkcionisanje preduzeća čiji je osnivač. Grad Zaječar, ima gradsko pravobranilaštvo, preko kojeg je takođe mogla da se vrši naplata ovih potraživanja.

Iako bi u tom slučaju građani platili radnje gradskog pravobranilaštva koje ono preduzima u postupcima naplate ovih potraživanja, taj novac bi završio u budžetu Grada Zaječara, a ne kao prihod privatnih firmi i angažovanih advokatskih kancelarija. Na taj način, JКP “Zaječar parking“ je posredno oštetio budžet Grada Zaječara, što je svakako protivno javnom interesu.

Pozivamo JКP “Zaječar parking“ da bez odlaganja prekine sa praksom ustupanja potraživanja, na koji način se građani osiromašenog Zaječara dodatno opterećuju, te da se, ukoliko u okviru svojih kapaciteta nema potrebne resurse radi obavljanja delatnosti zbog kojih je osnovano, radi regulisanja nastale situacije obrati Gradu Zaječaru, kao osnivaču.”

U Zaječaru,
dana 13.10.2020. godine

Pravni tim GO Narodne stranke Zaječar:

Predsednik GO Narodne stranke Zaječar, advokat Goran Кalčević;

advokat Igor Panajotović;

advokat Vladimir Golubović.

Dodaj komentar