fbpx
Društvo

KONAČNO: Nakon više od 4 godine školsko-sportska hala u OŠ “Hajduk Veljko” moći će da se privede nameni

Foto: zajecar.info

Nakon četiri godine suđenja, presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu u korist Grada Zaječara i Ministarstva za omladinu i sport, konačno je stavljena tačka na spor o sportskoj hali u Kotlujevcu, što otvara mogućnost da se hala konačno privede nameni.

Ugovorom o realizaciji projekta iz Nacionalnog investicionog plana, koji su 17.novembra 2010. godine potpisali Ministarstvo omladine i sporta i Grad Zaječar, kao investitori, i Privredno društvo za projektovanje, inženjering i izvođenje radova „Kolubara“ doo Mionica, kao izvođač, bila je predviđena izgradnja školsko-sportske hale u Osnovnoj školi „Hajduk Veljko“. Vrednost projekta je blizu 100 miliona dinara.

„Kolubara“, koja je radove započela 2.decembra 2010.godine, bila je u obavezi da sportsku halu završi u roku od 180 radnih dana. Krajnji rok, predviđen ugovorom, bio je 22.april 2012.godine.

Kako radovi nisu završeni u predviđenom roku, Ministarstvo omladine i sporta raskinulo je ugovor 11.juna 2012.godine, a izvođaču je izmirilo troškove izgradnje za 8 odobrenih privremenih situacija, u ukupnom iznosu od 61 milion dinara.

Na raskid ugovora uticalo je i to što je izvođač radova ugradio sportski pod neodgovarajućeg kvaliteta, mimo ugovora i saglasnosti, koje nadzorni organ nije hteo da overi. Čak i nakon što je Ministarstvo omladine i sporta raskinulo ugovor, izvođač je samovoljno nastavio radove, koje investitor nije želeo da plati. „Kolubara“ je tužila investitore, koji do okončenja postupka nisu mogli da išta učine u hali, niti da je koriste.

Privredni sud u Beogradu je 2.decembra 2014.godine doneo presudu u korist Ministarstva omladine i sporta i Grada Zaječara, ali je „Kolubara“ uložila žalbu.

Privredni apelacioni sud je 7.decembra 2016.godine odbio žalbu kao neosnovanu i potvrdio presudu Privrednog suda.

Konačna presuda dostavljena je juče svim stranama u sudskom sporu, tako da će nakon više od 4 godine školsko-sportska hala u OŠ “Hajduk Veljko” konačno moći da se privede nameni.

Izvor: zajecar.info

Dodaj komentar