Društvo PR tekstovi

Kompanija Intergradnja coop d.o.o. traži građevinske inženjere u Timočkoj krajini

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Građevinskoj kompaniji Intergradnja coop d.o.o. iz Beograda koja sa svojim timom odgovornih i motivisanih profesionalaca u Srbiji izvodi najzahtevnije projekte iz oblasti niskogradnje, za poslove tehničke pripreme na poslovima u Zaječaru, Negotinu, Knjaževcu i Boru potreban je građevinski inženjer.

Neophodno je da kandidati poseduju:

 • Završen građevinski fakultet/višu školu ili su na završnoj godini fakulteta
 • Spremnost za učenje kroz rad
 • Visok stepen motivacije i angažovanosti
 • Poznavanje rada na računaru (AutoCAD, Microsoft Office,MS Project)
 • Znanje engleskog jezika

Dužnosti:

 • Planira, organizuje i rukovodi kompletnom realizacijom na građenju objekta, sa posebnim osvrtom na praćenje dinamike izvođenja radova
 • Organizuje, prati i kontroliše rad kooperanata, kvalitet, dinamiku po obavezama definisanim ugovorima zaključenim sa istima i usklađuje ih sa sopstvenom operativom
 • Kontroliše kvalitet izvršenih radova, materijala koji se ugrađuju, kao i celokupan rad, disciplinu i higijenu na gradilištu
 • Organizuje i vodi gradilišnu dokumentaciju: građevinski dnevnik, građevinsku knjigu, sva merenja i ispitivanja, atestnu dokumentaciju, zapisnike, instrukcije za plaćanje, knjige inspekcije, evidenciju prisustva radnika na poslu, kao i svu ostalu neophodnu dokumentaciju za nesmetano izvođenje radova
 • Izrađuje trebovanje potrebnog materijala, kao i mesečne utroške istog
 • Kontroliše, odgovara i sprovodi mere bezbednosti i zdravlja na radu, kao i primenu HTZ mera na samom gradilištu
 • Analizira i blagovremeno ukazuje na nedostatke ili neusaglašenosti projektne dokumentacije (PZI) o čemu sastavlja pisani izveštaj
 • Organizuje i kontroliše blagovremeni prijem i pripremu gradilišne dokumentacije
 • Sačinjava izveštaje i elemente o pojavi nepredviđenih ili naknadnih radova koje blagovremeno dostavlja pripremi
 • Sarađuje sa pripremom na izradi elemenata koji podrazumevaju dinamiku i rokove, tehničke parametre i uslove, reviziju cena i slično

Intergradnja coop d.o.o. nudi:

 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Priliku za profesionalno usavršavanje i napredovanje u karijeri
 • Adekvatna redovna primanja
 • Rad u prijatnom okruženju u modernom ambijentu

Ukoliko ste zainteresovani, prijavu možete da dostavite na email office@igcoop.com

Dodaj komentar