Društvo

Kod Boljevca u planu izgradnja farme za 150 koza

foto: pixabay.com
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

U Malom Izvoru kod Boljevca u planu je izgradnja farme koza, na potesu Grabovde. Investitor je Vladimir Radenović iz Zaječara, a obrađivač urbanističkog plana koji je bio na javnom uvidu PR Arhidium. Za idejno rešenje bio je zadužen Konić Inženjering.

Urbanističkim projektom obuhvaćene su tri postojeće katastarske parcele. Ovde će se graditi objekat kapaciteta 150 gla muznih koza, zarad proizvodnje sirovog kozjeg mleka.

Da bi farma funkcionisala na ekonomskim principima i principima dobre poljoprivredne prakse neophodno je da ima izgrađen objekat za odvijanje tehnološkog procesa proizvodnje, u vezi sa držanjem životinja, mužu koza i prostorije za smeštaj i hlađenje mleka, objekat za smeštaj i ishranu radnika na farmi, objekat za smeštaj neophodne mehanizacije i opreme za funkcionisanje farme, senjak i objekat za skladištenje kabaste hrane – silo rov, kao i prostor za skladištenje stajnjaka.

Planirani objekti su prizemne zgrade koje čine jedinstvenu funkcionalnu celinu.

Zajedno sa izgradnjom planirano je uređivanje građevinskog zemljišta, što podrazumeva njegovo pripremanje i opremanje. Pripremanje zemljišta obuhvata istražne i pripremne radove,kao i nivelisanje terena, a opremanje zemljišta izgradnju objekata komunalne infrastrukture i povezivanje novoplaniranih objekata na dostupnu mrežu infrastrukture.

Kako se urbanistički projekat radi za više katastarskih parcela sadrži i planiranu preparcelaciju. Novoforimirana parcela biće površine više od 3.600 m2. Ima omogućen direktan kolski i pešački pristups a susedne javne saobraćajnice,odnosno opštinskog puta.

Postojaće i dve parking zone sa dva, odnosno četiri parking mesta.

Prema dokumentaciji koja se nalazila na javnom uvidu, predračunska vrednost objekta je 33.770.381,25 dinara.

izvor: ekapija.com

Dodaj komentar