Društvo

Otvoren konkurs za nabavku novih traktora

Atlas Servis - 24h pomoć na putu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za nabavku novog traktora iz sredstava IPARD-a, što je drugi put od kako je ustanovljen u našoj zemlji. Za ove namene izdvojeno je blizu 1,2 milijarde dinara.

Snaga traktora za koji se aplicira zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje, a za nabavku ovih poljoprivrednih mašina izdvojeno je blizu milijardu i 211 miliona dinara.

Prema rečima Saše Stamenkovića, dipl. ing. poljoprivrede za ekonomiku PSSS „Agroznanje“ Zaječar, novina je što za sredstva sada mogu konkurisati i vinogradari i proizvođači kokošjih jaja.

Saša Stamenković

„Novina je u ovom pozivu, a što je nedavno i promenjeno u pravilniku koji definiše pravila za investiranje u mehanizaciju i opremanje poljoprivrednih gazdinstava i da su u ovu priču uključeni vinogradari i proizvođači kokošjih jaja“, istakao je Stamenković.

Kako objašnjava Stamenković, snaga traktora za koji se aplicira zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje i za to postoji određen šablon, na primer u sektoru za voće za proizvođače koji imaju od 2-10 ha prijavljenih površina predviđeni traktori snage do 60 kW, a od 10-50 ha, traktori snage do 80 kW. Za nove traktore će moći da konkurišu proizvođači iz sektora mleka, mesa, ostalih useva, kao i povrtari i proizvođači jaja.

„Tako su za voćarstvo za proizvođače koji imaju od 2-10 ha prijavljenih površina traktori snage do 60 kW, od 10-50 ha, traktori snage do 80 kW, a od 50-100 ha traktori do 100kW.
U sektoru grožđa, primenjena formula za snagu traktora je identična kao i kod sektora voća, kaže Stamenković.

Saša Stamenković iz „Agroznanja“ napominje da prilikom konkurisanja i bodovanja, svaka stavka nosi određen broj poena.

„Boduje se na primer da li je proizvođač mlađi od 40 godina, ili je žena nosilac poljoprivrednog gazdinstva, da li se gazdinstvo nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, a boduje se i iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji“, naglašava Stamenković.

Pored standardne dokumentacije koja se dostavlja prilikom podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje iz navionalnih mera, za IPARD je potrebno priložiti i biznis plan. U slučaju da više zahteva imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj koji je podnet ranije.

Prema pravilniku, proizvođači mogu da konkurišu za investicije u sektorima mleka i mesa od 5.000 do milion evra, u sektorima voća, povrća, ostalih useva, do 700 hiljada evra. Procenat povraćaja novca iznosi od 60-80%, ako se radi i o investicijama u zaštitu životne sredine.

Evropska unija u podsticajima IPARD-a učestvuje sa 75%, ostatak je obezbeđen iz budžeta Republike Srbije. Proizvođači će za nove traktore moći da konkurišu do 25. novembra 2019. godine.

Dodaj komentar