fbpx
Politika

GrO „Dosta je bilo“ Zaječar: Zašto baš sada gradska vlast najavljuje uvođenje usluga ličnog pratioca osobama sa invaliditetom?!

Zatečeni pritiskom i argumentima zaječarskog odbora „Dosta je Bilo“ koji je ukazao na potpunu marginalizaciju osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koju je sprovodila svaka vlast do sada, sadašnja vlast grada Zaječara se preko noći dosetila kako da građanima proda priču i sebe predstavi kao odgovornu i humanu, kao vlast kojoj su prioritet njeni građani, a pre svih socijalno osetljive grupe u koje sigurno spadaju i osobe kojima je potrebna usluga ličnog pratioca.

Da podsetimo o onome o čemu smo proteklih dana, najavljujući tribinu „Dosta je bilo“ o položaju lica sa invaliditetom u našem gradu, govorili kao društveno odgovoran politički pokret:

Grad Zaječar,koji u budžetu za 2018 izdvaja 2,1 % za socijalnu politiku nema strategiju o unapređenju položaja osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, nema izrađene adekvatne akcione planove zasnovane na toj strategiji koji bi odredili potrebe, prioritete, načine, finasijski okvir.

Ova činjenica nam govori da vlast stihijski i neplanski najavljuje neophodne i preko potrebne usluge ličnog pratioca osobama koje imaju potrebu za njima.

Stihijski i neplanski, kako bi se zamaskiralo zaposedanje lokacije u centru na kojoj su do sada bila smeštena deca grada Zaječara, a vlast bi želela da se tu šepure tetke, strine, ljubavnice zaposlene po partijskoj naredbi za koje više nema mesta u kancelarijama Gradske uprave.

Decu sa posebnim potrebama će vlast da izmesti u famozne bungalove na Kraljevici, daleko od grada.

Sramna potvrda da je reč o iznuđenom potezu vlasti, o primeru loše prakse i neiskrenih namera.

Gradski odbor „Dosta je bilo Zaječar“ upozorava da dopuna odluke o Socijalnoj zaštiti građana Zaječara, doneta pod pritiskom politike Dosta je bilo, samo sat vremena pred početak naše tribine o položaju osoba sa invaliditetom, vrlo lako može ostati samo mrtvo slovo na papiru, kao i mnoge stvari do sada.

Poznato nam je da je vlast u praksi i do sada pokušavala da pozitivnim marketingom ispegla svoju alavost i nezakonitosti u kojima je ogrezla.

„Voli“ vlast da pokloni građaninu i avion, ali da mu ne da pistu sa koje će da poleće i sleće.

Nebrojeno puta su do sada postavljani kamen temeljci raznih projekata koji nikad nisu zaživeli.

Podsetimo se vetroparka, regionalne deponije, rušila je vlast dobre mostove, prekopavala ulice, tesnila, proširivala, otvarala već otvarane deonice, samo da bi novac izvlačila iz budžeta.

Kao što smo i na tribini 20.11.2017.god o položaju lica sa invaliditetom u Zaječaru istakli, mi insistiramo na planu i sistemskom rešenju.

Da se zna šta se i kako radii koliko se troši.

Da se zakoni kojima se definiše položaj ovih osetljivih društvenih grupa primene i u praksi, da im se omogući potpuna i kvalitetna inkluzija u zajednicu.

Gradski odbor „Dosta je bilo“ Zaječar posvećeno radi na problemima sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Radeći na razbijanju stereotipa i predrasuda o njima kojima smo kao zajednica skloni, istovremeno nudimo rešenja kojima stvaramo zajednicu jednakih mogućnosti za sve.

Kao odgovoran politički faktor, pratimo poteze vlasti i njene naredne korake u realizaciji ove odluke u praksi.

Insistiraćemo da praktična realizacija pomenute odluke ne ostane samo iluzija!!!

Gradski odbor „Dosta je Bilo“ Zaječar

Dodaj komentar