Društvo

GRADSKO VEĆE: Budžet za 2017. godinu 2 milijarde dinara

Predloženi budžet Grada Zaječara za 2017. godinu iznosi 2.040.516.108,00 dinara, stav je Gradskog veća. Kada se izuzmu sopstveni prihodi korisnika, planirana sredstva iznose 1,9 milijardi dinara.

Budžet je realan i ostvarljiv, rekao je predsednik Komisije za budžet Isidor Marković, i omogućiće normalno funkcionisanje korisnika i servisiranje obaveza. Da je za narednu godinu kao i za ovu na izmaku, budžet rađen potpuno drugačije nego prethodnih desetak godina, svedoči i to da su od početka godine zaduženja prema školama, direktnim i indirektnim korisnicima smanjena za 250 miliona dinara, a da je lokalna samouprava funkcionisala u skladu sa mogućnostima.

Da se domaćinski poslovalo svedoči i danas usvojen Predlog četvrtog dopunskog budžeta za 2016.godinu, kojim su sredstva smanjena za 347.727.922,80 dinara. Marković je objasnio da se prvi put smanjuju i prihodna i rashodna strana, da budžet oslikava realno stanje i da će izvršenje biti oko 80%.

O predloženom dopunskom budžetu za ovu godinu i predlogu budžeta za 2017.godinu izjasniće se odbornici Skupštine grada na narednoj sednici.

Gradsko veće proslediće gradskom parlamentu i zaključak kojim se ne daje saglasnost Komesarijatu za izbeglice i migracije da na teritoriji MZ Gamzigradska banja oformi prihvatni centar za migrante i tražioce azila, na osnovu Zaključka Vlade Srbije od oktobra.

U obrazloženju, o kome su i na prethodne dve sednice većnici razgovarali, navodi se da na teritoriji Grada Zaječara ne postoji problem grupisanja i povećanja koncentracije migranata, s obzirom na to da njihov krajnji cilj nije Gamzigradska banja, niti Zaječar.

Kako je Zakonom o upravljanju migracijama propisano da se moraju poštovati strategije i politike ekonomskog razvoja, Gradsko veće navodi da su Strategijom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Zaječara od 2015-2020 godine Gamzigradska banja i arheološko nalazište Feliks Romulijana definisani kao nosioci razvoja turizma na ovom području, a da je ovo prirodno lečilište u proceduci dobijanja statusa banje. Takođe, članovi saveta MZ Gamzigrad i Gamzigradska banja obavestili su Gradsko veće da otvaranje centra za migrante u banji nije dobro rešenje.

Na osnovu Zaključka Gradskog veća sa prethodne sednice da ZZJZ Timok precizno rastumači rezultate analiza vode sa arteskih česama u gradu i precizno definiše predloge mera, današnjem zasedanju prisustvivala je dr Dijana Miljković, specijalista higijene. Prema njenim rečima, voda sa svih česama je higijenski ispravna za piće, osim sa česme „Zlatna zvezda“. Kako nikada ranije nisu rađene detaljnije analize vode, ZZJZ predlaže da se urade „ve analize“ koje koštaju oko 50.000 dinara po česmi. Bilo bi dobro, rekla je dr Miljković, da se uredi zona sanitarne zaštite oko česama. Nadležno ministarstvo zatražilo je od ZZJZ rezultate analiza vode za nekoliko godina unazad kako bi se napravila uporedna analiza, kazala je dr Dijana Miljković.

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i na osnovu naloga nadležnog ministarstva, na današnjoj sednici utvrđen je Predlog odluke o prestanku rada Fondacije za podsticaj rađanja. Kako bi bila očuvana humana delatnost koju je Fondacija obavljala, odlučeno je, kako to zakon podržava, da se formira Budžetski fond za podsticaj rađanja dece na teritoriji grada Zaječara.

Na sednici su utvrđeni predlozi programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016. i 2017. godinu, kao i predlog Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave.

Većnici su dali saglasnost na programe poslovanja JKSP“Zaječar“, JKP“Vodovod“ i JKP“Zaječarparking“ u 2017.godini.

Dodaj komentar