fbpx

Gradska uprava raspisala konkurs za 12 komunalnih policajaca

Preporuka:

U Srbiji korona virus potvrđen kod 249 osoba

U Republici Srbiji su do 18 časova 22. marta 2020. godine registrovana ukupno 222 potvrđena slučaja COVID 19, a...

Prva žrtva virusa korona u Nišu, preminula doktorka

Da je u utorak popodne na niškoj Infektivnoj klinici preminula žena iz Niša stara 60 godina koja je bila...

Nastava na daljinu za mlađe osnovce od danas na programu RTS2

Nastava na daljinu, zbog epidemije korona virusa, osim na TV kanalu RTS3, internet portalu RTS i platformi RTS Planeta, od danas će...
- Reklama -

Gradska uprava Zaječar raspisala je konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 24. meseca za pozicije:

– Poslovi protokola, u Kabinetu gradonačelnika – 1 izvršilac
– Komunalni policajac, u Odeljenju za inspekcijske poslove i komunalnu policiju – 12 izvršilaca

Oglas je objavljen 13. maja i traje 8 dana, tako da ukoliko niste, požurite sa konkurisanjem!

Uslovi:

Poslovi protokola u Kabinetu gradonačelnika
na određeno vreme do 24 meseca

USLOVI:
Pored uslova iz člana 6 Zakona o radnim odnosima u državnim organima, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove, saglasno Pravilniku o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Zaječara, IV broj 110 – 16/2015 od 20. aprila 2015. godine: VI stepen stručne spreme, pravni ili ekonomski fakultet, odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) pravnog ili ekonomskog smera, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje tri godine; položen stručni ispit za rad u organima državne uprave; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na oglas kandidati su u obavezi da podnesu i sledeća dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da su državljani Republike Srbije, dokaz o propisanoj stručnoj spremi (overen prepis diplome). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave slati na adresu: Gradska uprava grada Zaječara, Trg oslobođenja 1, 19000 Zaječar, sa naznakom: „Za oglas“ ili predati lično u Gradski informativno-uslužni centar Gradske uprave grada Zaječara.

Komunalni policajac
u Odeljenju za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, na određeno vreme do 24 meseca
12 izvršilaca

USLOVI:
Radni odnos se zasniva u svojstvu pripravnika, do ispunjenja uslova iz člana 33 Zakona o komunalnoj policiji. Pored uslova iz člana 6 Zakona o radnim odnosima u državnim organima, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove, saglasno članu 32 Zakona o komunalnoj policiji („Sl. glasnik RS“ broj 51/2009) i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Zaječara: psihofizičke sposobnosti za obavljanje poslova komunalne policije, koje se dokazuju lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove; položen ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca; da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da mu nije ranije prestao radni odnos u državnom ili drugom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Komunalni policajci moraju da imaju stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Komunalni policajac – pripravnik može poslove samostalno da obavlja posle stručnog osposobljavanja i položenog stručnog ispita za komunalnog policajca. Komunalni policajac – pripravnik dužan je da stručni ispit položi najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa u komunalnoj policiji.

Uz prijavu na oglas, kandidati su u obavezi da podnesu i dokumenta kojima dokazuju ispunjavanje uslova za obavljanje poslova komunalnog policajca i: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da su državljani Republike Srbije, dokaz o propisanoj stručnoj spremi (overen prepis diplome). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave slati na adresu: Gradska uprava grada Zaječara, Trg oslobođenja 1, 19000 Zaječar, sa naznakom: „Za oglas“ ili predati lično u Gradski informativno-uslužni centar Gradske uprave grada Zaječara.

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

Postavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -   radenković    

Preporuka: